Szacowane nakłady inwestycyjne wyniosą ok. 800 mln zł. Uruchomienie elektrociepłowni planowane jest na jesień 2013 roku.
Zgodnie z zapisami porozumienia Energa będzie organizatorem budowy elektrociepłowni i większościowym udziałowcem powołanej w tym celu spółki celowej, PGNiG dostarczy surowiec, natomiast głównym klientem nowego zakładu będzie Grupa Lotos.

W ten sposób elektrociepłownia zapewni energię elektryczną i parę technologiczną dla rozbudowanej rafinerii, po zakończeniu realizacji Programu 10+.

Nowoczesna elektrociepłownia przyczyni się ponadto do zbilansowania potrzeb energetycznych Pomorza oraz poprawy stanu bezpieczeństwa energetycznego Polski.

Będzie to druga pod względem wielkości mocy elektrycznej elektrociepłownia gazowa w Polsce. Ilość ciepła wyprodukowanego w ciągu roku przekroczy 5 mln GJ, a energii elektrycznej 1,5 mln MWh.

Oznacza to, że na rynek energii elektrycznej trafi dodatkowo 1,05 mln MWh (już po odliczeniu zużycia przez Grupę Lotos). Energią tą można zasilić ok. 330 tysięcy gospodarstw domowych.

Roczne zużycie gazu potrzebnego do wyprodukowania takiej ilość energii szacowane jest na ok. 370 mln Nm sześc. Przewidywane rozwiązania technologiczne będą charakteryzowały się niskimi wskaźnikami wpływu na środowisko, co jest zgodne z pakietem klimatyczno-energetycznym Unii Europejskiej.

– Inwestycja otwiera nam możliwość realizacji kolejnych programów rozwojowych gdańskiej rafinerii – podkreśla Paweł Olechnowicz, prezes Lotosu. – Powstałe konsorcjum to kolejny krok w niezwykle ważnej dla regionu i firm sektora energetycznego współpracy, której pierwszym efektem będzie planowana budowa elektrociepłowni.

Po podpisaniu listu intencyjnego jesienią 2008 r., spółki przez ostatnie sześć miesięcy zbadały możliwości współpracy. W celu realizacji tych zadań powołany został zespół roboczy, którego celem było wstępne rozpoznanie technicznych i biznesowych możliwości realizacji przedsięwzięcia.

Po przeprowadzeniu wstępnej analizy wykonalności projektu koncerny wspólnie zdecydowały, że inwestycja przeprowadzona zostanie na zasadzie project finance, bez obciążania bilansu uczestników konsorcjum.

Oznacza to, że ok. 75 proc. wartości inwestycji zostanie sfinansowane z kredytów zabezpieczonych długoletnimi umowami, gwarantującymi – na odpowiednich dla określonego rodzaju zabezpieczenia warunkach – dostawy gazu (PGNiG), odbiór ciepła i energii elektrycznej (Lotos) oraz odbiór energii elektrycznej (Energa).

Firmy ustaliły również, że w celu realizacji projektu nastąpi powołanie spółki kapitałowej specjalnego przeznaczenia, która będzie bezpośrednio odpowiedzialna za realizację procesu budowy elektrociepłowni. W spółce tej udziały obejmą: Energa 60 proc., a Grupa Lotos i PGNiG po 20 proc.

Podpisany harmonogram zakłada następujące etapy realizacji projektu: opracowanie studium wykonalności projektu – koniec 2009, utworzenie spółki – początek 2010, opracowanie dokumentacji i specyfikacji przetargowych – jesień 2010, wyłonienie wykonawcy obiektu pod klucz (EPC) – wiosna 2011, uruchomienie działalności Elektrociepłowni – jesień 2013.