To już ponad 20 proc. całego projektu zrealizowane!

Grupa LOTOS i spółka Elektromontaż Gdańsk S.A. podpisały umowy na dostawę rozdzielnic do nowego budynku głównego punktu zasilania instalacji EFRA i modernizację istniejących stacji elektro-energetycznych oraz budowę sieci kablowych w ramach realizacji Projektu EFRA. Prace będą prowadzone od czerwca bieżącego roku do lipca 2017 roku. Wartość obu kontraktów to ponad 14 milionów złotych. Dzięki rozbudowie systemu energetycznego planowo i bezkolizyjnie będzie można włączyć do systemu rafinerii w Gdańsku nowo powstające instalacje pogłębionego przerobu ropy naftowej Projektu EFRA.

Umowa zakłada szczególny reżim czasowy dostaw nowych rozdzielnic i prowadzenia prac modernizacyjno–instalacyjnych obiektów elektroenergetycznych. Projekt EFRA dzięki właściwej organizacji prac i odpowiedniemu procesowi kontraktacji usług zewnętrznych wykonawców realizowany jest dotychczas z wyprzedzeniem.

Stan zaawansowania prac, uwzględniając projektowanie, zakupy urządzeń i materiałów oraz prace budowlano-montażowe, wynosi ponad 20 proc.

Tym samym harmonogram został wyprzedzony o 3,2 punkty procentowe.

Rozbudowa i modernizacja sieci elektro-energetycznej jest niezbędna dla właściwego i bezkolizyjnego włączenia nowych instalacji przerobu ropy naftowej Projektu EFRA do systemu energetycznego rafinerii.

Wybrany wykonawca prac – Elektromontaż Gdańsk ma odpowiednie kwalifikacje w zakresie projektów związanych z energetyką i bogate doświadczenie w realizacji tego typu zadań dla firm z sektora rafineryjnego.