Dnia 1 stycznia 2015r. Litwa oficjalnie przyłączyła się do strefy euro stając się 19 państwem posługującym się wspólną europejską walutą i ostatnim z trzech państw bałtyckich, a tak kształtowała się ocena tego przez Litwinów przez cztery lata:

IMG_1211