Do wszystkich osób, które nie głosowały w sposób tradycyjny (do urny) i podały adresy mailowe wysłane zostały linki do głosowania z wykorzystaniem strony zzit.pl .

Informujemy, że w sposób tradycyjny zagłosowało 147 osób, a ankiety elektroniczne wysłano do ponad 330 uprawnionych osób na 487 członków ZZIT GL.

Mamy możliwość oceny liczby oddanych głosów w tym głosowaniu.

Obecnie 28.02 do godz. 14.10 elektronicznie zagłosowało  34 osoby.

Wg uzyskanych sygnałów prawdopodobnie system bezpieczeństwa w Grupie LOTOS S.A. spowodował, że zablokowana została możliwość głosowania w przypadku korzystania z adresów służbowych.

Dlatego warunkiem skorzystania z możliwości oddania głosu było przesłanie wniosku o ponowne wysłanie ankiety na adres prywatny.

W związku z tym oczekujemy na zgłoszenie chęci oddania głosu i wskazanie nowego maila w dniu 28 lutego i wobec powyższych problemów wydłużamy możliwość oddania głosu na przesłane linki do głosowania do godz. 20.00-ej dnia 28 lutego br.

Ogłoszenie wyników wyborów delegatów jutro  tj. 1 marca godz. 14.00 –ta.

Program spotkania Zarządu ZZIT GL –  1 marca  godz. 12.00

  1. Stan negocjacji płacowych na 2017 po spotkaniu z Dyrektorem NK w dniu 28 lutego ( Strona Pracodawcy podtrzymała swoją propozycję wypłaty 1000 zł jednorazowej nagrody i powrót do rozmów w drugim półroczu 2017 r. Pięć organizacji związkowych pozostało przy swojej propozycji 8% wzrostu płacy zasadniczej od stycznia 2017 r. WZZ oczekuje od pracodawcy wzrostu wynagrodzeń płacy zasadniczej, od stycznia o 2% i od lipca o 3 %. „Solidarność” nie przedstawiła swoich oczekiwań, ale określiła jedynie potrzebę ustaleń nt wynagrodzeń, a „nie opowiadania bajek”. Strony postanowiły dać sobie ostatnią szansę i spotkać się jeszcze w dniu 8 marca – pomimo faktu, że zgodnie z ZUZP negocjacje powinny zakończyć się z końcem lutego).
  2. Pismo do Pracodawcy z dnia 28 lutego z żądaniem realizacji 10 postulatów pracowniczych w trybie Art. 7.1 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.
  3. Rozmowy z Pracodawcą w związku z pismem z dnia 31 stycznia w trybie ustawy sporu zbiorowego (ZZIT GL, MZZ PRC, MZZ OP, BZZ) w dniu 27 lutego. Następne spotkanie 9 marca.
  4. Wprowadzenie zmiany do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 17 marca na żądanie akcjonariusza.
  5. Informacja nt. wyników głosowania na Delegatów w kadencji 2017-2022
  6. Akcja protestacyjna pracowników Lotos Kolej w dniach 16-22 lutego.
  7. Podjęcie Uchwały przez Zarząd w temacie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego za 2016 rok oraz Uchwały o wejście w spór zbiorowy (w załączeniu).
  8. Zatwierdzenie preliminarza finansowego ZZIT GL na 2017.
  9. Sprawy różne: przyjęcia nowych członków, zapomogi
  10. Wolne wnioski