Remont „Wiosna 2009” trwał 33 dni i był to najkrótszy remont w historii gdańskiej rafinerii, po najdłuższym okresie bezawaryjnej pracy. 12 lat temu remont postojowy trwał 52 dni, podczas kolejnych przerw w latach 2002 i 2005 udało się skrócić postoje odpowiednio do 48 i 47 dni. – Warto podkreślić, że instalacje Grupy Lotos pracują z bardzo wysoką dostępnością na poziomie 99,5 proc., świadczącą o wysokiej kulturze konserwacyjno-remontowej i obsługi instalacji. Taki wynik plasuje zakład w Gdańsku w czołówce rafinerii europejskich według raportu Solomona, który publikowany jest co 2 lata – powiedział Marek Sokołowski, wiceprezes i dyrektor ds. produkcji i rozwoju spółki.
Podczas przerwy wykonano następujące prace: czyszczenie układów i elementów instalacji technologicznych (wymienniki ciepła, piece technologiczne, kolumny, reaktory, zbiorniki, rurociągi), wymiana katalizatorów w reaktorach, remonty oraz wymiany wyeksploatowanego wyposażenia instalacji, przeglądy systemów sterowania i zabezpieczeń, wymagane prawem okresowe przeglądy dozorowe, modernizacje oraz szereg innych prac zmierzających do przywrócenia pełnej zdolności produkcyjnej instalacji, a niemożliwych do wykonania w czasie normalnej pracy rafinerii.

Łącznie, w trakcie miesiąca prac remontowych skontrolowano, poddano modernizacji lub wymianie ok. 3400 części i urządzeń (900 aparatów, 800 rurociągów, 200 maszyn i 1500 zaworów). Remont postojowy to projekt, na który Grupa Lot6os wydała 78 mln zł na prace i niezbędne części zamienne.

To był ostatni postój wszystkich instalacji produkcyjnych jednocześnie. Termin realizacji remontu był tak zaplanowany, że w czasie jego trwania wykonano także wszystkie prace niezbędne do przeprowadzenia integracji obecnego układu technologicznego rafinerii z instalacjami nowobudowanymi w ramach Programu 10+.

Modernizacji i rozbudowie poddano między innymi system zasilania elektrycznego, układ sieci gazu opalowego, pary i zrzutów. Wykonanie tych prac pozwoli na płynne włączanie do ruchu kolejnych, nowych obiektów bez konieczności przerywania normalnej produkcji.

Zgodnie z harmonogramem Programu 10+ latem 2009 r. nastąpi uruchomianie instalacji HDS . Po uruchomieniu drugiego ciągu instalacji destylacji atmosferycznej i próżniowej (CDU/VDU), budowanej w ramach 10+, nie będzie już zatrzymywany w całości przerób ropy. W trakcie postoju wykonano blisko 200 podłączeń w istniejący system rurociągów procesowych.