1.    Przypominamy, że 22 lutego zaczynają się wybory Delegatów ZZIT GL w Gdańsku:

 Głosowanie:

·        w dniu 22 luty w godzinach od 5.40 do 14.30 w biurze ZZIT GL oraz

·        w dniach 23 luty od godz. 9.00 do 9.30 LOTOS Kolej,

·        od godz. 10 do 10.30 LOTOS Serwis (dawny MRI);

·        od godz. 10.35 do 11.00 LOTOS Serwis (dawny Transport);

·        od godz. 11.05 do 11.35 LOTOS Straż oraz

·        od godz. 11.40 do 12.10 LOTOS LOTOS Lab.

·        dnia 24 luty od godz. 9.00 do 9.30 LOTOS Kolej, a

·        od godz. 10 do 10.30 Sterownia PWS, a

·        od godz. 10.35 do 11.00 Sterownia PEK oraz

·        od godz. 11.05 do 11.35 Centralna Sterownia oraz

·        od godz. 11.40 do 12.10 bud CA4.

2.    Jak podają m.in. media w środę 22 lutego w godz. 13.30 – 16.00 jest planowany protest pracowników Lotos Kolej pod siedzibą Lotosu przed CA1.

3.    Większość związków zawodowych popiera protest załogi LOTOS Kolej w sprawie ewentualnego zahamowania dotychczasowego rozwoju tej firmy. Przy okazji udział pracowników z innych spółek Grupy Kapitałowej będzie miarą dążenia do sukcesu toczącego się od 10 lutego sporu zbiorowego w sprawie realizacji wzrostu płac za 2016 rok oraz innych zgłoszonych Pracodawcy wniosków jeszcze w kwietniu 2016 roku.

4.    Jeśli zainteresowani członkowie ZZIT GL będą chcieli oddać swój głos na od 1 do 5 Delegatów w okolicy godz. 14 to będzie to wobec powyższego podwójnie pożyteczne…