Dnia 3 lutego o godz. 11.00 odbedzie sie spotkanie z Pracodawcą nt bieżącej sytuacji w Grupie LOTOS S.A. W folderach jest do obejrzenia zaproszenie.