Uzgodniono nowe zapisy w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy  w postaci Protokołu Dodatkowego nr 4 dla Grupy LOTOS S.A. a następnie w całej Grupie Kapitałowej, gdzie obowiązują układy zbiorowe.

 

  1.  Uzgodniono nowe zapisy w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy  w postaci Protokołu Dodatkowego nr 4 dla Grupy LOTOS S.A. a następnie w całej Grupie Kapitałowej, gdzie obowiązują układy zbiorowe. Istotne zmiany układu to:
  • Wypłata premii rocznej uzależniona będzie od wyników Grupy Kapitałowej jako całości oraz jednego wskaźnika dla każdej ze spółek w której jest zatrudniony dany pracownik (mniejsza ilość syntetycznych czynników finansowych warunkujących jej wygenerowanie)
  • Zmianie ulega naliczenie do premii rocznej: składnika wynagrodzenia za okres urlopu macierzyńskiego oraz choroby spowodowanej wypadkiem przy pracy
  • Wprowadzony zostanie Załącznik nr 7, który reguluje zasady otrzymywania kwartalnej nagrody motywacyjnej. Prace nad tym załącznikiem trwały prawie 2 lata. Ze względu na różne czynniki nie było możliwości na wdrożenie tych dodatkowych pieniędzy dla nas do tej pory. Istotne jest, ze jej wysokość będzie określana jako 3 do 10% wynagrodzeń danej komórki organizacyjnej.
  • Zmieniony ZUZP dodatkowo będzie również zapewniał ścieżki karier w wyniku wprowadzenia dodatkowych stanowisk m.in. młodszego i starszego inżyniera oraz innych stanowisk.2. Po ostatecznym uzgodnieniu zapisów (kolejne spotkanie 12 marca) i zarejestrowaniu zmian w ZUZP przez Państwową Inspekcję Pracy, zaktualizowany korzystnie układ zacznie obowiązywać w naszej firmie, a następnie też kolejno w innych spółkach Grupy Kapitałowej.
  1.  Z uwagi na zapowiedziany proces prywatyzacji wystosowaliśmy pismo do Ministra Skarbu Państwa Aleksandra Grada z prośbą o spotkanie z nim. Jesteśmy pełni obaw o los naszej firmy gdyż MSP wycofał się z zapowiadanego poszukiwania inwestora branżowego na rzecz ewentualnej sprzedaży kolejnych partii na Giełdzie Papierów Wartościowych, a dodatkowo dokonane zostały głębokie zmiany w Radzie Nadzorczej LOTOSU (bez podania przyczyn). Uważamy, że rozwój naszej firmy to współdziałanie ze inwestorem mającym własne lub doświadczenia  w wydobyciu ropy naftowej lub zapewniającego środki finansowe  na wydobycie, a także zapewnie kontynuacji strategii naszego dalszego rozwoju. Mamy w tym tygodniu uzyskać odpowiedź MSP.
  2. Podpisana została umowa z BP HEBAN na wyjazd na Wyspę Tropikalną (26-28 marca) oraz trwają uzgodnienia formalne dotyczące rezerwacji Sali w Parlamencie Europejski dotyczącej drugiego wyjazdu do Brukseli przez Berlin (w dniach 23-28 kwietnia). Informacje szczegółowe  są na stronie związkowej ZZIT Lotostrady.
  3. Ważne jest, ze również poprzednia propozycja weekendowa znalazła oddźwięk, gdyż ponad 40 osób skorzystało z kuligów, które odbyły się w lutym w miejscowości Warzno pomiędzy Kielnem a Tuchomem. Trzeba było organizować drugi dzień kuligowy. Na przyszły rok jest nadzieja, że powtórzymy tą imprezę w wydaniu wieczornym wraz z pochodniami i tańcami na parkiecie. Istotnym warunkiem musi być sprzyjająca aura zewnętrzna.
  4. Podobna liczba członków ZZIT skorzystała z oferty tańszych karnetów do Teatru Wybrzeże. Jest już wiele zadowolonych osób, które już były na wybranych przez siebie spektaklach.