Polska w ruinie cd

Kiedyś „zachód” w przeciwieństwie do „wschodu” nie był czerwony!

Eurostat luty 2015!