Na Wydziale Chemicznym PG trwa nabór na nowy kierunek studiów „Inżynieria i technologie nośników energii” (IiTNE).

To pierwszy na Politechnice Gdańskiej kierunek o profilu praktycznym. Absolwenci będą przygotowani do pracy w różnych gałęziach nowoczesnego przemysłu, zwłaszcza rafineryjno-petrochemicznego, gazownictwa i energetyki, z uwzględnieniem technologii przyjaznych środowisku i wykorzystujących odnawialne źródła energii.

Kierunek IiTNE stanowi odpowiedź  na zapotrzebowanie przemysłu na absolwentów wykształconych w aspekcie praktycznego wykorzystania wiedzy z dziedziny technologii, inżynierii i energetyki. Jest też uzupełnieniem ogólno-akademickiej oferty kierunków studiów na Politechnice Gdańskiej. Kierunek uruchamiany jest wyłącznie jako studia II stopnia. Absolwent otrzymuje tytuł zawodowy magistra inżyniera. Studia trwają 4 semestry ze względu na rozbudowane wymagania dotyczące praktyk.

Wszystkie przedmioty prowadzone będą z szerokim udziałem praktyków z przemysłu, którzy uczestniczyli również w tworzeniu programu studiów (są to m.in. firmy: LOTOS, Energa, Bibus Menos sp. z o.o., Gaz-System, PGNiG). W programie studiów przewidziano m.in. laboratoria wyjazdowe – poznanie instalacji przemysłowych, sterowni, symulatorów procesowych. Studenci odbędą też trzymiesięczne praktyki zawodowe w przemyśle.

– Absolwenci tego kierunku poznają zagadnienia z zakresu technologii i inżynierii chemicznej, w tym technologii rafineryjno-petrochemicznych. Zdobędą wiedzę na temat wytwarzania, magazynowania oraz przesyłu mediów i energii. Będą również potrafili projektować instalacje przemysłowe, wykonywać optymalizację parametrów pracy instalacji, poznają cykl projektowania instalacji od etapu planowania po realizację i uruchamianie instalacji. Ponadto będą przygotowani do obsługi specjalistycznego oprogramowania do obliczeń inżynierskich, termodynamiki optymalizacji i modelowania procesów technologicznych, a także zdobędą znajomość zagadnienia analityki technicznej i kontroli jakości – wylicza prof. dr hab. Ewa Klugmann-Radziemska, kierownik Katedry Aparatury i Maszynoznawstwa Chemicznego na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej, Pełnomocnik Dziekana ds. Współpracy i Rozwoju.– Osiemdziesiąt procent udziału nauk technicznych w efektach kształcenia dają unikalne gwarancje „praktyczności” kierunku i przydatności nabytej wiedzy i umiejętności w karierze zawodowej – dodaje.

Na IiTNE jest 40 miejsc. Nabór trwa do 12 lutego 2018 r. Szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji można znaleźć na stronie www.pg.edu.pl/rekrutacja.

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie