Większość z aktywności ZZIT GL przedstawia zestawienie: http://www.zzit.pl/dzialalnosc-zzit-gl-w-kadencji-2012-2017/ oraz pozostałe informacje na stronie http://zzit.pl m.in. nt prowadzonych sporów zbiorowych.

Delegaci podczas Konferencji przygotowywanej na 11 maja zadecydują o liczbie osób w poszczególnych organach ZZIT GL oraz mogą podjąć decyzję o rozszerzeniu listy o kolejne osoby i wówczas będzie dokonywany wybór.

Poniżej lista osób już zgłoszonych:

Na funkcję Przewodniczącego ZZIT GL

1.Trzciński Andrzej Grupa LOTOS S.A.

Do Zarządu ZZIT GL

1. Dąbrowska Ludwika LOTOS Lab

2. Demczyński Sebastian Grupa LOTOS S.A.

3. Iwańska Anna LOTOS Lab

4. Kastelik Katarzyna LOTOS Paliwa

5. Nadrowski Michał Grupa LOTOS S.A.

6. Patyna Mirosław LOTOS Paliwa

7. Prusik Sebastian Grupa LOTOS S.A.

8. Stankiewicz Bogusław Grupa LOTOS S.A.

9. Szade Grzegorz Grupa LOTOS S.A.

10. Trzcińska Ewa LOTOS Lab

11. Urbańczyk Franciszek RCE Ekoenergia

12. Wabia Rafał LOTOS Kolej

 

Do Komisji Rewizyjnej ZZIT GL

1. Burakowska-Mawusi Joanna LOTOS Paliwa

2. Cebula-Franek Ewa Grupa LOTOS S.A.

3. Jacek Zdzisław LOTOS Serwis

4. Pęczek Renata LOTOS Lab

5. Rapczyńska Iwona LOTOS Serwis

 

http://www.zzit.pl/kandydaci-do-wladz-zzit-gl-w-kadencji-2017-2022/

Obecnie w Zarządzie jest wraz z przewodniczącym 11 osób, a w Komisji Rewizyjnej są łącznie 4 osoby.

W terminie do 27 kwietnia zostaną przedstawione Delegatom propozycje zmian w Statucie ZZIT GL oraz szczegółowy przebieg Konferencji.

                       Przejazdowo w dniu 11 maja 2017r w Hotelu Gniecki

            Program:

                                    Do godz. 9.50 – przybycie uczestników

                                    10.00 – Rozpoczęcie Konferencji      

                                    10.15 – 12.00 Szkolenie z zakresu prawa pracy – część I

                                    12.00 –13.30  Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza

                                    13.40 – 14.10  Obiad

                                    14.00 – 14.15  Ukonstytuowanie władz

                                    14.15 – 14.30 – Ogłoszenie wyników wyborów oraz innych głosowań

                                    14.30 – 15.30 – Szkolenie z zakresu prawa pracy – część II