Umowy czasowe – Sejm przyjął nowelizację kodeksu pracy
Sejm przyjął nowelizację kodeksu pracy, która ma zapobiec przedłużaniu w nieskończoność umów czasowych. Zgodnie z nowymi przepisami, kontrakty czasowe będą mogły być zawierane z pracownikiem na okres do trzech lat. Po trzech latach takich kontraktów umowa o pracę będzie mogła być zawarta jedynie na czas nieokreślony.
Obecnie obowiązujące przepisy nakazywały po dwóch umowach terminowych podpisanie trzeciej na czas nieokreślony, jednak pracodawcy często obchodzili ten obowiązek, wykorzystując miesięczną przerwę w zatrudnieniu. Nowelizacja kodeksu pracy ma zpobiec takim praktykom. Umowa na czas określony zostanie ograniczona do 33 miesięcy, plus maksymalnie trzymiesięczny okres umowy na okres próbny.
Umów terminowych z jednym pracodawcą nie może być więcej niż trzy, czwarta musi być już umową na czas nieokreślony. Wyjątkiem będą umowy na zastępstwo czy na okres kadencji. Generalnie pracodawca będzie mógł zawrzeć umowę o pracę na okres próbny tylko raz.
W kodeksie pracy pozostaną trzy rodzaje umów: umowa na czas nieokreślony, umowa na czas określony i umowa na okres próbny.
(Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityi Społecznej