Spółka oficjalnie poinformowała o odwołaniu Przemysława Marchlewicza ze składu Zarządu Grupy Lotos S.A.

http://inwestor.lotos.pl/1185/p,194,i,934/raporty_i_dane/raporty_biezace/odwolanie_czlonka_zarzadu_grupy_lotos_sa

Niestety brak informacji o uzupełnieniu składu oraz o konkursie na 3 vacaty, które powstały od 19 lipca br.

Dnia 14 grudnia po południu Rada Pracowników Grupy Lotos skierowała do Ministra Energii p. Krzysztofa Tchórzewskiego wniosek o pilne zakończenie obecnej tymczasowości władz firmy.

Dotyczy to nie tylko Prezesa, ale i odpowiedzialności za poszczególne segmenty w Lotos.

Pismo otrzymał również nadzorujący firmę p. Michał Kurtyka oraz przewodnicząca Rady Nadzorczej.

We wniosku zawarte są również oceny aktualnej sytuacji w firmie.

Obecnie trzeba podkreślić szczególne zagrożenia związane z brakiem osoby odpowiedzialnej w Zarządzie za spółki realizujące Remont 2017 oraz pion kontraktacyjny.