Dnia 11 stycznia odbyło się kolejne posiedzenie Rady Pracowników Grupy LOTOS S.A. w kadencji 2015-2019.

Skład Rady w wyniku wyborów został uzupełniony o Krzysztofa Drzewieckiego.

Rada deklaruje spotkania z pracownikami we wszystklich przypadkach zainteresowania taką inicjatywą.

Zgłoszenia zainteresowanych grup pracowników można kierować do przewodniczącego Rady tel. 505050210 lub Sekretarza tel. 505050212.

Nadal nie odbyło się zapowiadane spotkanie z Wiceprezesem ds Strategii i Rozwoju, które miało odbyć się przed 10 grudnia ubr.

Podczas posiedzenia Rady z udziałem przedstawicieli Zarządu Rada przedstawi tezy pisma skierowanego dnia 14 grudnia 2016r do Ministra Energii w sprawie skrócenia tymczasowości władz firmy oraz swoje oceny przed inicjowanym spotkaniem z Radą Nadzorczą.

Najbliższe posiedzenie Rady Pracowników zaplanowano z udziałem Dyrektora Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi w dniu 18 stycznia 2017r.

Przedmiotem spotkania ma być wystąpienie Rady Pracowników z października 2016 z propozycją treści Porozumienia z władzami firmy w trybie art 5 ustawy z dnia 6 kwietnia 2009r (po raz kolejny).

Prawdopodobnie po dyskusji nt tych zasad współpracy Rady z władzami firmy odbędą się wybory Wiceprzewodniczącego Rady Pracowników (bez udziału przedstawicieli Pracodawcy).