W dniach  od 24 do  26 września 2015r przygotowujemy w Szarlocie k. Kościerzyny kolejne spotkanie szkoleniowe, których celem będzie wymiana doświadczeń oraz szkolenie z zakresu zmian prawa pracy.

 

  1. Podstawy prawne funkcjonowania związków zawodowych, udział związków zawodowych w działalności przedsiębiorstwa, rola i kompetencje organizacji związkowej, ochrona prawna działaczy związkowych.
  2. Współdziałania pracodawcy ze związkami zawodowymi w sprawach indywidualnego i zbiorowego prawa pracy (warunki współpracy i budowanie optymalnych relacji pracodawcy ze związkami zawodowymi, przedmiot, czas, treść i forma współpracy, komunikacja w procesie współpracy).
  3. Odpowiedzialność stron za naruszanie przepisów dotyczących rozwiązywania sporów zbiorowych.

 

Zainteresowani udziałem powinni zgłaszać swój akces na adres at@zzit.pl