Przedstawiciele Grupy LOTOS i PKN ORLEN po raz kolejny spotkali się z reprezentacją strony społecznej LOTOSU w piątek, 28 maja w siedzibie spółki w Gdańsku. Przedstawiono szczegóły transakcji oraz jej aktualny harmonogram. Nie było jednak mowy o pakiecie gwarancji dla pracowników Lotosu.  Równolegle, ustalono częstotliwość kolejnych spotkań.

 

Spotkanie rozpoczęła prezentacja partnera w firmie EY, doradzającej PKN Orlen w tym procesie. W wyniku szeregu dokonanych analiz, zaprezentowany został przemyślany scenariusz przekształceń podmiotowych, odpowiadający nie tylko postulatom bezpieczeństwa energetycznego państwa i biznesowym ambicjom poszczególnych podmiotów, ale też umożliwiający sprostanie nieuniknionym wyzwaniom transformacji energetycznej. Równolegle, partnerzy społeczni po stronie pracodawców podkreślają, że proces połączenia odbędzie się z poszanowaniem praw pracowniczych.

 

Poniżej harmonogram prac w procesie łączenia obu firm:

a) Gdańsk JV – w I etapie, który zgodnie z założeniami ma wydarzyć się na początku października br., aktywa rafineryjne wraz z ok. 1000 osób zostaną przeniesione z Grupy LOTOS do spółki LOTOS Asfalt. Zarówno w momencie zmiany pracodawcy, jak i co najmniej 12 miesięcy potem, ich warunki pracy i płacy nie ulegną zmianie. W kolejnym kroku, po zaakceptowaniu całej transakcji przez Komisję Europejską, 30% akcji Gdańsk JV zostanie sprzedane wybranemu inwestorowi. Pozostali pracownicy pozostaną w Grupie LOTOS, a w I kwartale 2022 roku ma nastąpić połączenie PKN Orlen i Grupy LOTOS S.A. poprzez przejęcie naszej spółki.

 

b) Zgodnie z zakładanym harmonogramem pod koniec 2021 roku ma nastąpić podział spółki LOTOS Paliwa na dwa podmioty. Objęte środkami zaradczymi 389 stacji paliw, wraz z wszystkimi pracownikami spółki, zostanie w obecnym podmiocie, którego 100% udziałów zostanie docelowo sprzedane inwestorowi zewnętrznemu. Pozostały majątek (ponad 100 stacji), zostanie wydzielony do nowej spółki, docelowo mogącej być ważnym wzmocnieniem aktywów multienergetycznego koncernu .

 

c) Również pod koniec tego roku wydzielone ze struktur spółki LOTOS Asfalt zostaną jej południowe oddziały. Wraz z infrastrukturą do nowego podmiotu przejdzie ok. 100 pracowników.

 

d) Jeśli chodzi o paliwa lotnicze, to zgodnie ze środkami zaradczymi sprzedaży podlegać będzie 50% udziałów w joint-venture LOTOS Air-BP Polska.

 

e) W I kwartale 2022 roku ma nastąpić przejęcie kontroli przez inwestorów zewnętrznych nad spółką LOTOS Biopaliwa oraz spółką LOTOS Terminale, do której trafi 5 obiektów LOTOSU, 4 PKN ORLEN oraz nowo zbudowany terminal importowy paliwa lotniczego. W tym czasie sprzedane mają być też udziały w spółce LOTOS Paliwa oraz wydzielonym segmencie asfaltowym.

 

f) Całość transakcji, finalizująca połączenie Grupy LOTOS z PKN Orlen, ma zakończyć się na przełomie I i II kwartału 2022 roku.

 

W kolejnej części spotkania oddano głos przedstawicielom związków zawodowych, którzy zadali szereg pytań, m.in. o harmonogram prac zespołu negocjacyjnego. W rezultacie – na 11 czerwca ustalono termin kolejnego spotkania i zaproponowano codwutygodniową ich częstotliwość. Zapowiedziano też, że każde posiedzenie będzie rozpoczynało się aktualizacją etapu transakcji.