Od dnia 3 lutego zgłoszony jest do OIP w Gdańsku spór zbiorowy w związku z odstępstwami Pracodawcy od regulacji Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, a przede wszystkim brakiem podwyżek w 2016r i znacząco niższą nagrodą świąteczną niż rok wcześniej.

Spór zbiorowy prowadzą z Forum Związków Zawodowych: ZZIT GL i MZZ Pracowników Ruchu Ciągłego (w Grupie LOTOS S.A. jedyne reprezentatywne)  oraz Branżowy Związek Zawodowy (OPZZ) i MZZ Obrony Pracowników (FZZ).

Po wydaniu przez władze spółki zarządzenia o 0% wzrostu wynagrodzeń w 2017r nowy spór zgłosiły te cztery powyższe związki zawodowe oraz dodatkowo Wolny Związek Zawodowy (głownie skupiający pracowników spółek córek) oraz Alternatywa.

Jedyny z funkcjonujących w firmie organizacji związkowych, który nie włączył się do tej rozpoczętej dnia 14 marca procedury jest NSZZ „Solidarność”.

Dodatkowo również dnia 14 marca wysłane zostało do Rady Nadzorczej oraz do nadzoru właścicielskiego nad firmą, Premier Beaty Szydło oraz Ministra Energii pismo o włączenie się RN w uspokojenie atmosfery w firmie poprzez rzeczywiste stosowanie w Grupie Kapitałowej ZUZP oraz innych obowiązujących przepisów prawa.

W piśmie podpisanym po decyzji Rady Pracowników również przez jej przewodniczącego podano, że w 2016 roku świadczenia pracownicze były w Grupie LOTOS niższe o 2,8% w porównaniu do 2015r, a udział w kosztach firmy jest pięciokrotnie niższy niż np. w OMV.

Zgodnie z danymi uzyskanymi od Pracodawcy potwierdziły się fakty, że w stosunku do 2011 roku względne wynagrodzenia pracowników LOTOS spadają w stosunku średniego wynagrodzenia w Polsce.

ZUZP przewiduje konieczność uwzględniania przy konstruowaniu poziomu wynagrodzeń z uwzględnieniem europejskiej branży rafineryjnej, a zamiast tego poinformowano pracowników o ” nowych zasadach wynagradzania i premiowania”.

Po 20 marca będzie organizowane referendum zgodnie z ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.