Dnia 19 września br władze Lotos Lab pomimo uzgodnień z dnia 5 września nie przedstawiły propozycji porozumienia kończącego spór zbiorowy co spowodowało, że trzy związki zawodowe stwierdziły zakończenie etapu rokowań.

W ostatnich tygodniach nastąpiły zmiany we władzach Spółki i i rozszerzono Zarząd Lotos Lab. Wygląda na to, że  jest to powodem wykorzystania budżetu dla innych niż zakładane wcześniej cele.

Lotos Lab jako jedyna firma nie ma podpisanego porozumienia, co ewidentnie powoduje brak spokoju społecznego.

W innych Spółkach Grupy Kapitałowej porozumienia zostały podpisane przed spotkaniem z powołanym 7 tygodni wcześniej wiceprezesem Piotrem Kocińskim.

Wobec powyższego trwają przygotowania do przeprowadzenia referendum uprawniającego do działań określonych w art. 12 oraz art. 20 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.