Planowane posiedzenia komisji sejmowych
20 kwietnia 2017 (czwartek), godz. 14:00
  • Wspólne posiedzenie komisji: ESK i OSZ

   sala kolumnowa im. Kazimierza Pużaka (bud. C-D)

   • Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1480)
    • – uzasadnia Minister Środowiska.

 

 • 20 kwietnia 2017 (czwartek), godz. 16:00

  sala im. Macieja Rataja (nr 102, bud. C-D)

  Posiedzenie zwołane w trybie art. 152 ust. 2 regulaminu Sejmu.

  • „Sytuacja w spółce Lotos Kolej sp. z o.o”
   • – przedstawia Minister Energii.