NEGOCJACJE PŁACOWE
Grupa LOTOS S.A. stan na 14.02.2022r.

Pracodawca przedstawił nową propozycję wzrostu wynagrodzeń:

5% wzrost ogólny (dla osób zarabiających do 12800zł brutto)

+

1% indywidualne

Związki zawodowe przedstawiły modyfikację swojego stanowiska:

12% wzrost ogólny

+

indywidualne według uznania i potrzeb pracodawcy

+

Karty zakupowe o wartości 2500zł.

Strona związkowa podtrzymała swoje wcześniejsze oświadczenie:

bezwzględnie wzrost wynagrodzeń musi nastąpić od 1 stycznia br.

kontynuacja negocjacji płacowych w pozostałych spółkach GK

brak zgody na ewentualny wniosek pracodawców o wydłużenie terminu zakończenia
negocjacji (obecnie obowiązujący zgodnie z ZUZP to 28 lutego br.)

Kolejne spotkanie 22 lutego br.

Ostateczny termin zakończenia negocjacji zgodnie z ZUZP 28 lutego br.

Organizacje biorące udział w negocjacjach.

BZZ

NSZZ „Solidarność” GL

MZZ OP

MZZ PRC

SRK (WZZ PGL, NSZZ „S” Petrobaltic, NSZZ „S”Terminale)

ZZ „Alternatywa”

ZZIT GL

ZZ PTK GL