Zarząd Grupy LOTOS S.A. podjął decyzję o przyznaniu pracownikom Lotosu indywidualnej premii rocznej za 2020 rok.

Intencją Zarządu jest uruchomienie premii we wszystkich naszych spółkach, niemniej decyzje w tej sprawie będą podejmowane zgodnie z ich wewnętrznymi regulacjami oraz w odniesieniu do warunkujących przyznanie premii określonych parametrów ekonomicznych.

Premia roczna zostanie wypłacona w terminach określonych w ZUZP, w wysokości wynikającej z dokonanej indywidualnej oceny lub z rozliczonych celów rocznych (jeśli były wyznaczone).
Termin wypłaty to maksymalnie do 10 maja z wynagrodzeniem za kwiecień.