Komunikat o wyborach władz Związku Zawodowego Inżynierów i Techników  Grupy LOTOS  na Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej Delegatów ZZIT GL w kadencji 2022 -2027 w dniu 6 czerwca 2022 roku.

Do poniższych organów statutowych i funkcje zostali wybrani:

Na Przewodniczącego ZZIT GL:

 1. Trzciński Andrzej – Grupa Lotos S.A.

 

Do Zarządu ZZIT GL:

 1. Iwańska Anna – Lotos Lab (skarbnik)
 2. Patyna Mirosław – LOTOS Paliwa
 3. Prusik Sebastian – Lotos Asfalt
 4. Rapczyńska Iwona – Lotos Serwis  (sekretarz)
 5. Rożek Maciej – Lotos Asfalt (wiceprzewodniczący)
 6. Tasior Artur – Grupa Lotos S.A.
 7. Trzcińska Ewa – Lotos  Lab
 8. Wabia Rafał –  Lotos Kolej

 

Do Komisji Rewizyjnej ZZIT GL:

 1. Pęczek Renata – Lotos Lab (przewodnicząca)
 2. Jeznach Miłosz – Lotos Asfalt (wiceprzewodniczący)
 3. Kiełczyńska Michalina – Lotos Asfalt (sekretarz)
 4. Szulc Krzysztof – Lotos Asfalt