NEGOCJACJE PŁACOWE
Grupa LOTOS S.A. stan na 31.01.2022r.

Pracodawca nie przedstawił żadnej nowej propozycji.

Związki zawodowe podtrzymały swoje wspólne stanowisko:

12% wzrost ogólny

+

indywidualne według uznania i potrzeb pracodawcy

+

nagroda specjalna 2500zł brutto dla każdego

Dokonane ustalenia stron:

Negocjacje dotyczą całej Grupy Kapitałowej „twarda” rekomendacja dla spółek.

Związki zawodowe na najbliższym spotkaniu przedstawią listę pracodawców, których
powyższe będzie dotyczyć (chodzi o wspólne stanowisko wszystkich organizacji działających w
poszczególnych spółkach)

Kolejne spotkanie 2 lutego br. w Gdańsku

Oświadczenie strony związkowej:

bezwzględnie wzrost wynagrodzeń musi nastąpić od 1 stycznia br.

od 1 lutego wznowienie negocjacje płacowych w pozostałych spółkach GK

brak zgody na ewentualny wniosek pracodawców o wydłużenie terminu zakończenia
negocjacji (obecnie obowiązujący zgodnie z ZUZP to 28 lutego br.)

brak zgody na ewentualny wniosek pracodawcy o zmianie terminu oraz miejsca kolejnego
spotkania. Jedynie ustalenie godziny pozostaje w gestii pracodawcy.


Organizacje biorące udział w negocjacjach.

BZZ

MZZ OP

MZZ PRC

SRK (WZZ PGL, NSZZ „S” Petrobaltic, NSZZ „S”Terminale)

ZZ „Alternatywa”

ZZIT GL

ZZ PTK GL