Budowa instalacji koksowania DCU zbliża się już do końca. Dnia 28 lutego na terenie instalacji DCU oraz magazynu koksu odbył się przegląd BHP. Odwiedzono m.in. platformę operacyjną wycinania koksu, znajdującą się wysoko – ponad reaktorami DCU.

W trakcie przeglądu Marcin Kamiński, z-ca kierownika Zakładu EFRA w Budowie oraz Wiesław Acela, koordynator ds. realizacji projektu omówili systemy zabezpieczeń procesowych oraz ochrony ppoż. na instalacji koksowania. W przeglądzie wziął udział Mateusz A. Bonca, prezes Zarządu Grupy LOTOS S.A., a także Wojciech Sieniawski, dyrektor Projektu EFRA. 

Przegląd BHP w Kompleksie Koksowania:

Celem przeglądu było zapewnienie realizacji podstawowych obowiązków BHP przez kierującego pracownikami w nadzorowanym obszarze oraz spełnienie wymagań zawartych w procedurze GLS.43.05.00.00 – informuje Tomasz Klawikowski, kierownik Zespołu BHP i Ppoż. w Biurze Bezpieczeństwa Pracy i Ochrony Zdrowia.

Przeglad BHP

W trakcie przeglądu zwrócono uwagę na trzy zagadnienia wymagające poprawy, które zostały przekazane koordynatorowi obszaru DCU, w celu ich bezzwłocznego usunięcia. 

Staramy się na zidentyfikować jak największa liczbę nieprawidłowości, tak aby w chwili przystąpienia do rozruchu zminimalizować zagrożenia – komentuje Marcin Kamiński.

Cieszy nas, pracowników odpowiedzialnych za bezpieczną pracę w rafinerii, coraz większe zaangażowanie Zarządu w przeglądy bhp – dodał Tomasz Klawikowski, dziękując wszystkim uczestnikom przeglądu za udział i współpracę przy jego organizacji.