Wybitni zagraniczni specjaliści z ośrodków naukowych znajdujących się poza Polską coraz liczniej wybierają Politechnikę Gdańską na miejsce prowadzenia swych badań. Wybitni naukowcy, tacy jak prof. Laszlo Bela Kish z Texas A&M University w USA oraz prof. Shela Gorinstein z Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie, współpracują z pracownikami naukowymi PG i przygotowują wykłady dla naszych studentów.

– Politechnika Gdańska znana jest z wysokiej jakości i oryginalności prowadzonych badań. Uczelnia świetnie wykorzystuje fundusze pozyskiwane z Unii Europejskiej. Moje laboratorium tutaj jest wyposażone o wiele lepiej od tego w Teksasie! – podkreśla prof. Laszlo Bela Kish, wykładowca Wydziału Elektrycznego i Inżynierii Komputerowej Texas A&M University w USA.

Profesor Kish specjalizuje się w procesach stochastycznych, badając ich zastosowanie na przykład w zapewnianiu bezpiecznej transmisji danych. Jest laureatem prestiżowych międzynarodowych nagród naukowych oraz posiadaczem sześciu amerykańskich i trzech szwedzkich patentów. W czerwcu tego roku został odznaczony Medalem za Zasługi dla Politechniki Gdańskiej. W przyszłym roku natomiast na naszej uczelni odbędzie się międzynarodowa konferencja Unsolved Problems of Noise, której prof. Kish jest założycielem. Weźmie w niej udział około stu naukowców z całego świata.

– Oferta badawcza Politechniki Gdańskiej stwarza olbrzymie możliwości dla studentów i doktorantów. Odwiedzam tę uczelnię przynajmniej raz w roku i zawsze mogę liczyć na wsparcie zespołu prof. Jacka Namieśnika, z którym prowadzę badania, jak również wszystkich pracowników Wydziału Chemicznego. Sama nigdy nie dokonałabym tak wiele – zapewnia prof. Shela Gorinstein z Wydziału Medycyny Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie.

Zainteresowania badawcze tej znanej na całym świecie pani profesor obejmują badania w zakresie przeciwutleniaczy w żywności, ocenę czystości genetycznej białek oraz wpływ spożywania owoców i piwa na obniżanie poziomu cholesterolu w organizmie. Prof. Gorinstein współpracuje z uniwersytetami między innymi we Francji, Kanadzie, Singapurze i na Tajwanie. Za swoją pracę otrzymała liczne odznaczenia, w tym od Prezydenta RP. Najnowsze projekty pani profesor realizuje w ramach programu Erasmus+.

O swoich projektach, zainteresowaniach i pracy na naszej uczelni prof. Laszlo Bela Kish i prof. Shela Gorinstein opowiedzieli przed kamerą.