W tym roku także organizujemy  ligę bowlingu ZZIT GL jak w poprzednich latach. Będziemy rywalizować w sezonie 2023/2024 od października do maja przyszłego roku czyli 8 spotkań. Zapisy drużyn (maksymalnie 5 zawodników) przyjmuje do dnia 25 września kol. Miłosz Jeznach z Rafinerii Gdańskiej (tel. 78 – 28) lub milosz.jeznach@rafineriagdanska.pl . Po tym terminie kapitanowie drużyn na wspólnym spotkaniu ustalą regulamin rozgrywek oraz ich miejsce. Odpłatność za uczestnictwo  20 zł na miesiąc dla osób spoza ZZIT GL, członkowie bezpłatnie. Uiszczenie opłaty od osób niezrzeszonych za wszystkie rozgrywki należy dokonać do 10 grudnia br.

Zapraszamy

Zarząd ZZIT GL