LOTOS-Air BP Polska i Regionalny Port Lotniczy Olsztyn – Mazury w Szymanach podpisały umowę na dostawy paliwa lotniczego. Gdańska spółka  jest obecna z własnymi operacjami tankowania w Warszawie, Gdańsku, Katowicach i Lublinie, a od teraz także w Porcie Lotniczym Olsztyn-Mazury.

Port lotniczy ma gwarancje dostaw pełnej oferty paliwowej a LOTOS-Air BP Polska tym samym rozpoczyna sprzedaż do skrzydła w piątym porcie lotniczym na terenie kraju. – wyjaśnia Maciej Kowalski, prezes Zarządu LOTOS-Air BP Polska.

Port Lotniczy Olsztyn-Mazury rozpocznie swoją działalność w styczniu 2016 roku. Spółka LOTOS-Air BP Polska będzie miała docelowo w ofercie dwa rodzaje paliwa – swój główny produkt paliwo Jet-A1 z rafinerii w Gdańsku oraz benzynę lotniczą, tzw. Avgas 100 LL, bezpośrednio od jednego z największych producentów w Europie Środkowo-Wschodniej – spółki OBR.

Wsparcie z zaangażowaniem

Od momentu rozpoczęcia rozmów o potencjalnej współpracy i umowie, pracownicy LOTOS-Air BP Polska wspierali port lotniczy w działaniach zmierzających do terminowego rozpoczęcia operacji lotniskowych, w zakresie infrastruktury paliwowej, aspektów formalnych i technicznych oraz w sferze podatkowo-prawnej.

– To było doświadczenie i przykład zgranej pracy zespołowej na drodze do podpisania umowy z portem lotniczym. – mówi Ada Skoracka, wiceprezes zarządu spółki – Mamy satysfakcję z jakości naszej pracy i z osiągniętego rezultatu, jakim jest podpisanie umowy z Portem Olsztyn- Mazury. Tworzenie wspólnie z partnerem biznesowym docelowych rozwiązań szytych na miarę to sama przyjemność. Jacek Wensławowski, dyrektor ds. operacyjnych i inwestycji, spędził sporo czasu z przedstawicielami portu lotniczego, aby optymalnie rozplanować infrastrukturę paliwową dla rozpoczynającego działalność portu regionalnego. Natomiast Małgorzata Czarnecka – dyrektor finansowa aktywnie uczestniczyła w rozmowach i negocjacjach z Portem, spotkaniach i uzgodnieniach  z Urzędnikami. Dbała, aby każde przyjęte rozwiązanie było zgodne ze stosownymi regulacjami w obszarze podatkowo- ubezpieczeniowym. Jest to bardzo ważne, bo lotnisko w tym regionie jest realizacją strategicznego projektu. Lokalna społeczność i władze traktują ten projekt w szczególny sposób.  – dodaje Ada Skoracka.

O porcie lotniczym

Port Lotniczy Olsztyn-Mazury jest jedynym lotniskiem w północno wschodniej Polsce. Położony jest w miejscowości Szymany, ok. 55 km na południowy wschód od Olsztyna. Lotnisko przeznaczone zostanie głównie dla przewozów obsługujących region Warmii i Mazur. Przewiduje się obsługę samolotów rejsowych, czarterów i general aviation z możliwością zaopatrzenia statków powietrznych w paliwo typu Jet i Avgas 100 LL. Port posiada drogę startową  o długości 2,5 km wyposażoną  w systemy świetlny Alpa Ata i ILS.

Terminal pasażerski o powierzchni około 7 tyś m2, ma podział odpraw w przylotach i odlotach pasażerów ze strefy Schengen i zagranicy. Przepustowość terminala pozwoli obsłużyć ponad 500 tysięcy pasażerów rocznie.

W styczniu wystartują pierwsze samoloty SprintAir do Krakowa i Berlina-Tegel. Obydwie trasy będą obsługiwane trzy razy w tygodniu. – mówi Krzysztof Pawłowski, dyrektor handlu i marketingu w Porcie Lotniczym Olsztyn-Mazury.

Władze lotniska zapowiadają zwiększenie liczby kolejnych kierunków podróży – mogą dojść połączenia z portami w RFN, Wielkiej Brytanii, Irlandii i Norwegii. Trwają rozmowy z kilkoma przewoźnikami operującymi na trasach z i do Polski.

Obecność spółki LOTOS-Air BP Polska jest gwarantem jakości paliwa i bezpieczeństwa usługi tankowania. Niewykluczone, że dostępność usług spółki na nowym lotnisku przyczyni się również do podjęcia decyzji o zaangażowaniu przez kolejnych przewoźników.

LOTOS-Air BP Polska jest obecne z własnymi operacjami tankowania w 5 portach lotniczych: w Warszawie, Gdańsku, Katowicach i Lublinie, a od początku 2016 r. na lotnisku Olsztyn-Mazury w Szymanach.

Krzysztof Kopeć