W dniach 26 – 31 lipca w Polsce odbędą się Światowe Dni Młodzieży, których partnerem jest Grupa LOTOS, która wraz z Polskimi Liniami Lotniczymi LOT włącza się w obchody wydarzenia jako Współorganizator Rejsu Papieskiego z Krakowa do Rzymu.

Dodatkowo, w czasie trwania ŚDM, na elewacji siedziby Zarządu Grupy LOTOS wyświetlana będzie specjalnie przygotowana na tę okazję żółta-biała animacja.

ŚDM to największa uroczystość katolicka na świecie. Zapoczątkował ją papież Jan Paweł II w 1985 roku. Światowe Dni Młodzieży 2016 w Krakowie to już 14. spotkanie z papieżem, w tym drugie w Polsce – pierwsze miało miejsce w Częstochowie w 1991 roku.

Organizowane jest co dwa, trzy lata. Poza Polską wydarzenie odbyło się już m.in. w Sydney, Toronto, Paryżu, Rzymie i Madrycie, a ostatnie miało miejsce w 2013 roku w Rio de Janeiro. Motto przewodnie tegorocznych obchodów brzmi Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią (Mt 5, 7). Na ŚDM w Krakowie przyjazd zadeklarowało ok. 360 tysięcy osób.

Biurowiec LOTOS wieczorami staje się wielkim wyświetlaczem. Można wyświetlić na nim prawie wszystko. Pod warunkiem, że ma wymiary 75 x 7 pikseli. Piksel składa się z trzech kolorów – czerwonego, zielonego i niebieskiego. W zależności od tego, z jaką intensywnością i w jakiej konfiguracji świecą, taki kolor otrzymujemy: czerwony, zielony i niebieski dają kolor biały, a czerwony z zielonym – żółty. W ten sposób można „zmieszać” wszystkie kolory.

W sumie na biurowcu zamontowanych jest 525 lamp, a w każdej lampie jest 30 kolorowych diod. Łącznie daje to 15 750 światełek, nad którymi trzeba zapanować.

Gabriela Maksymowicz
Krzysztof Kopeć
Biuro Komunikacji

Animacja przygotowana przez  Mirosława Białosia i Ryszarda Kotlarka…: