liniaenergetyczna

Umowa Energi Obrót z Grupą Lotos dotyczy sprzedaży energii, która ma zostać dostarczona w 2017 roku. Zgodnie z kontraktem Grupa Lotos będzie mogła bezpośrednio uczestniczyć w procesie kontraktacji dzięki Platformie Ofert Indeksowanych. To nowe, w pełni zautomatyzowane narzędzie, ma ułatwiać zarządzanie zakupem energii przez dużych odbiorców. Zostało udostępnione w sierpniu 2016 r klientom biznesowym Energi Obrót, jako pierwsze w Polsce rozwiązanie służące do realizacji zamówień w ramach ofert indeksowanych cenami Towarowej Giełdy Energii.

– Z Lotosem współpracujemy na różnych płaszczyznach od dawna, ale ta umowa jest ukoronowaniem naszych starań o utrzymanie tak strategicznego klienta. Cieszy nas ciągły rozwój współpracy i wspólne poszukiwanie nowych rozwiązań, budujących przewagę konkurencyjną obu spółek – mówi Grzegorz Szatkowski, dyrektor pionu sprzedaży rynku biznesowego w Enerdze Obrót.. – Grupa Lotos jest jednym z pierwszych klientów, którzy skorzystają z innowacyjnego rozwiązania, jakim jest Platforma Ofert Indeksowanych – dodaje.

Ze względu na to, że Lotos korzystać będzie z oferty indeksowanej w ramach POI , dokładna wartość kontraktu jest na obecnym etapie trudna do ustalenia. Grupa Lotos sama będzie na bieżąco mogła decydować, jaki wolumen energii zakupi w danej cenie. Przyjmując dzisiejsze ceny na TGE, wartość tę można szacować na nieco ponad 80 mln zł.

– Po dokonaniu analizy rynku energii elektrycznej zdecydowaliśmy się skorzystać z propozycji Energii Obrót, ze względu na nowatorskie rozwiązania możliwe podczas korzystania z Platformy Ofert Indeksowych. Dają nam one większy wpływ na to, kiedy i po jakiej cenie będziemy kupować energię elektryczną bezpośrednio na Towarowej Giełdzie Energii. Przy tej skali umowy, ostrożnie podchodzimy do podawania możliwej do zaoszczędzenia kwoty ale liczymy, że będzie ona znaczącym benefitem dla naszej Grupy – podkreśla Mariusz Książek, koordynator biura obrotu surowcami Grupy Lotos.

Platforma Ofert Indeksowanych daje również dostęp do bieżących informacji na temat trendów cenowych na Towarowej Giełdzie Energii oraz do aktualnych cen kontraktowych energii elektrycznej. Umożliwia również optymalizację transakcji poprzez symulację zakupu transzy energii i utworzenia własnych alertów cenowych. Klienci korzystający z POI otrzymają też dostęp do nowych funkcjonalności, w tym między innymi możliwość wyliczenia ceny energii konwencjonalnej, z uwzględnieniem profilu odbiorcy, po aktualnych cenach energii z Towarowej Giełdy Energii oraz ceny sprzedaży wraz z pozostałymi kosztami. Będą mogli także przeprowadzić symulacje zakupu transzy energii i poznać jej wpływu na cenę końcową, z uwzględnieniem wszystkich dokonanych dotychczas transakcji, a także dokonać zakupu oraz wyceny w oparciu o hurtowe produkty w ujęciu rocznym, kwartalnym i miesięcznym. Funkcjonalność platformy umożliwi też pełną automatyzację zakupu energii elektrycznej w oparciu o określoną ilość oraz cenę, a także utworzenie alertów cenowych, w ramach których na wskazany adres email przysłana będzie informacja dotycząca określonej ceny energii.

Dostęp do POI mogą uzyskać klienci Energi Obrót, którzy zawarli umowę w ramach oferty indeksowanej.

CIRE.PL

Grupa Lotos kupi energię elektryczną od Energii