303205_r0_620[1]

Grupa Lotos zabezpieczyła wielobranżowy nadzór inwestorski nad robotami realizowanymi w ramach programu inwestycyjnego EFRA. Spółka podpisała umowę z renomowanym partnerem – firmą Tebodin Poland. Wykonawca będzie pełnił nadzór inwestorski nad najważniejszymi obszarami i pracami budowlano-montażowymi związanymi z realizacją projektu EFRA w gdańskiej rafinerii. Nadzór będzie prowadzony do końca sierpnia 2018 roku. Gdański koncern zapewnia, że taka forma wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad pracami budowlano-montażowymi, w tym przypadku prowadzonymi przy realizacji projektu EFRA, to naturalna praktyka stosowana nie tylko przez Grupę Lotos. Wyspecjalizowany partner zapewnia wszechstronny i fachowy nadzór nad prowadzoną inwestycją, odciążając specjalistów z Lotosu od dodatkowych zadań.

Firma Tebodin Poland odpowiadać będzie za nadzór nad kluczowymi obszarami inwestycyjnymi składającymi się na projekt EFRA. Jest to min.: kompleks instalacji koksowania (DCU), instalacja produkcji wodoru (HGU), instalacja destylacji hydrowaxu (HVDU), instalacje i systemy pomocnicze. Nadzorem zostaną objęte również połączenia między-obiektowe (rurociągi) i zbiorniki, infrastruktura ogólna i sieci podziemne, oraz systemy i budynki związane z telekomunikacją, zasilaniem i dystrybucją mocy.

– Umowa ze sprawdzonym i doświadczonym partnerem w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego stanowi element procesu zapewnienia kontroli jakości realizowanych prac – podkreśla Grzegorz Błędowski, dyrektor projektu EFRA. – Wybór firmy Tebodin to przykład, w którym podczas kontraktowania kierowaliśmy się powiązaniem możliwości zapewnienia właściwego poziomu usług i ceną oferty. Najtańsze oferty nie dawały szansy spełnienia kryterium jakości i zostały odrzucone przez komisję. Biorąc pod uwagę kompetencje i wcześniejsze doświadczenia ze współpracy z firmą Tebodin przy innych projektach zdecydowaliśmy się podpisać umowę z jedną firmą na cały zakres usług nadzoru inwestorskiego. W kluczowych momentach projektu wspomagać nas będzie ok. 50 inspektorów.

– Mamy wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu wielobranżowego nadzoru inwestorskiego w gdańskiej rafinerii – dodaje Maciej Gwóźdź, dyrektor Biura Tebodin Poland. – Pierwszą umowę o pełnienie czynności nadzoru inwestorskiego mieliśmy już w maju 2007 roku. Potem były kolejne. Nadzorowaliśmy strategicznie ważne dla Lotosu inwestycje w ramach Programu 10+. W przypadku projektu EFRA będziemy prowadzić nadzór nad całością prac i mogę zapewnić, że i tym razem wykonamy nasze obowiązki wzorcowo.

Do tej pory w ramach projektu EFRA zakontraktowano 76 proc. budżetu inwestycji, w tym budowę wszystkich instalacji produkcyjnych. W 2015 roku wykonano dwukrotnie więcej prac niż wcześniej planowano. Aktualnie trwa projektowanie oraz zakupy materiałów i urządzeń. Prace postępują w bardzo dobrym tempie. Dlatego spółka zakłada, że niwelacja i palowanie terenu pod pierwsze instalacje kompleksu koksowania powinny rozpocząć się na przełomie marca i kwietnia, po otrzymaniu pozwolenia na budowę. Przygotowane zostaną też zaplecza dla wykonawców. Po palowaniu, które odpowiednio utwardza i stabilizuje teren, rozpocznie się budowa fundamentów pod instalacje, a w lipcu lub sierpniu powinny rozpocząć się prace konstrukcyjne.