Paweł Olechnowicz

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) zapowiedziało, że do 2020 roku mogłoby rozpocząć import do 7 mld m3 gazu ziemnego z Morza Północnego rocznie. Czy do tej firm dołączy inny gracz, którego aktywność na Norweskim Szelfie Kontynentalnym jest znaczna?

Oprócz PGNiG to Lotos jest jedyną polską spółką operującą na Szelfie. W 2007 roku powstała firma Lotos Exploration and Production Norge. Lotos posiada 32 koncesje. Na siedmiu z nich jest operatorem. Być może Polacy połączą siły.

– Realizacja tego projektu jest strategicznym elementem dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego, wpływającym na wzrost bezpieczeństwa energetycznego Polski. Swój potencjał w tym zakresie ma do zaoferowania również Grupa Lotos – deklaruje w rozmowie z BiznesAlert.pl prezes Lotosu, Paweł Olechnowicz. – Poprzez spółkę Lotos Exploration & Production Norge Polacy są obecni na Norweskim Szelfie Kontynentalnym od 2007 r. W naszym portfolio znajdują się 32 koncesje poszukiwawcze i wydobywcze zlokalizowane na Morzu Północnym i Norweskim.

– Po przejęciu w ub.r. udziałów w koncesjach na polu gazowym Sleipner, Lotos zwiększył dzienne wydobycie węglowodorów w Norwegii do 22 tys. boe/d (baryłek ekwiwalentu ropy naftowej dziennie), z czego 70% stanowi gaz ziemny. Wydobycie gazu ze złóż Lotosu w Norwegii wynosi ok. 700 mln m3 w skali roku, co pokrywa 10% przepustowości planowanego gazociągu. Dodatkowo od 2020 r., wraz z uruchomieniem produkcji na złożu Alfa Sentral, w którym LOTOS Norge posiada 28% udziałów, będziemy w stanie zwiększyć roczne wydobycie gazu o kolejne 90 mln m3 – wylicza nasz rozmówca.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo planuje zbudować do 2020 r. korytarz dostaw gazu z Norwegii. Szacunki spółki wskazują, że efektywny ekonomicznie byłby projekt o przepustowości co najmniej 7 mld m sześc. gazu – poinformował Maciej Woźniak, wiceprezes PGNiG, na komisji energii i skarbu państwa. Zdaniem Woźniaka, efektywna ekonomicznie powinna być budowa korytarza z Norwegii o przepustowości co najmniej 7 mld m sześc. gazu.

Lotos jest aktywny na szelfie

Dnia 2 listopada 2015 roku Lotos Norge porozumiał się z Exxon Mobil Exploration and Production Norway w sprawie zakupu pakietu aktywów Sleipner. Pole Sleipner stanowi jeden z kluczowych hubów gazowych. Udziałowcami w przejmowanych przez Lotos Norge koncesjach są: Statoil, Total i Exxon Mobil. Średnia wielkość produkcji z przejętych przez Lotos Norge złóż wynosi 16 tys. boe/d (tj. baryłek ekwiwalentu ropy naftowej dziennie) w 2015 r. W latach 2016-18 szacuje się że średnie wydobycie z ww. złóż wyniesie 9,5 tys. boe/d.

Jak czytamy na stronach spółki, na wydobycie na przejętych złożach w 70% składa się gaz ziemny a w 30% kondensat, czyli lekka ropa naftowa, przeznaczona m.in. do produkcji benzyn i gazu LPG. Rezerwy wydobywalne złóż produkcyjnych, przypadające na przejęte przez LOTOS Norge udziały, w kategorii rezerw 2P (pewne i prawdopodobne) kształtują się na poziomie 20,8 mln boe. Na koniec III kw. 2015 stan rezerw 2P, należących do Lotosu, wynosił 51,8 mln boe. Po zrealizowaniu transakcji rezerwy LOTOSU wzrosną do 72,6 mln boe (+40%).

Z kolei 18 października 2013 r. Lotos Norge zawarła umowę z firmą Centrica Norge na zakup udziałów w koncesjach zlokalizowanych wokół hubu Heimdal (centralna części Morza Północnego). Wydobycie z przejętych złóż produkcyjnych (dla udziałów przypadających na LOTOS Norge) kształtowało się na poziomie ok. 7,5 tys. boe/d w 2014 r.

Heimdal jest jednym z kluczowych hubów gazowych na norweskim szelfie kontynenetalnym. Stanowi on centrum przetwarzania gazu surowego z innych sąsiadujących złóż. Możliwość przetwarzania oraz przesyłu gazu przez Heimdal stanowi ok. 15-20% eksportu gazu z Norwegii.

Lotos uznał, że dotychczasowe wyniki operacyjne nabytych złóż produkcyjnych potwierdziły zasadność ww. akwizycji jako optymalnego sposobu rozwoju na norweskim szelfie kontynentalnym.

http://biznesalert.pl/olechnowicz-lotos-moze-wesprzec-pgnig-przy-projekcie-norweskim/