Dnia 26 sierpnia odbyło się kolejne spotkanie z udziałem Wiceprezesa Marka Sokołowskiego, władz LOTOS Serwis oraz Kancelarii Prawnej przygotowującej transakcję z Apex-Elzar Sp. z o.o.  z siedzibą we Włocławku (istotne jest, że jednoznacznie już dnia 12.08 stwierdzono, że w tej firmie ponad 95% pracowników firmy ma stałe umowy o pracę).

Podstawą dyskusji było pismo złożone przez ZZIT GL w czwartek dnia 20 sierpnia  w imieniu pracowników oddziałów południowych LOTOS Serwis otrzymany w mailu wniosek z podpisami ponad 50% zatrudnionych z upoważnieniem związków zawodowych dla ich reprezentacji w uzyskaniu gwarancji zatrudnienia oraz zapowiedzią ewentualnych protestów.

Trwało 1,5 godziny, a w jego toku została zweryfikowana kwestia odnośnie Programu Dobrowolnych Odejść,  głównie w celu zwiększenia gwarancji utrzymania miejsc pracy dla dotychczasowych pracowników Oddziałów Południowych. Przedstawiono informację o wynikach ekonomicznych z 7 miesięcy oraz efektów spotkań przedstawicieli Apex-Elzar Sp. z o.o.  z siedzibą we Włocławku w Czechowicach oraz Jaśle.

Uznano za celowe zmianę terminu o co najmniej 7 dni finalizacji transakcji tj. do czasu uzgodnienia np. zasad dla wydłużenia terminów współpracy inwestora z GK LOTOS i tym samym zapewnienia stabilności miejsc pracy. Kolejne rozmowy w w tym czasie w siedzibie Grupy LOTOS S.A. w Gdańsku.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele ZZIT GL, WZZ, MZZ PRC, NSZZ Solidarność oraz BZZ.