Grupa LOTOS i spółka LOTOS Asfalt podpisały umowę z LOTOS Serwis na wykonanie szeregu prac modernizacyjnych przy istniejących instalacjach rafineryjnych, które docelowo będą połączone z powstającym kompleksem Projektu EFRA. Budowa instalacji opóźnionego koksowania wymaga unowocześnienia lub wymiany na nowe szeregu obecnie działających instalacji. Dlatego prace powierzone zostały spółce mającej największe doświadczenie w realizacji prac modernizacyjnych w sektorze rafineryjnym. Zapraszamy do obejrzenia filmu!

Porozumienie przewiduje, że specjaliści z LOTOS Serwis przeprowadzą modernizację i przebudowę konstrukcji stalowych istniejących estakad i muld o łącznej wadze  280 ton.

Na tych zmodernizowanych konstrukcjach w następnym etapie zostaną zamontowane rurociągi międzyobiektowe łączące istniejące instalacje rafineryjne z nowobudowanym kompleksem Projektu EFRA.

LOTOS Serwis ocenia, że przy pracach modernizacyjnych zatrudnionych będzie około 110 odpowiednio przygotowanych wykonawców.

– Dla nas istotne jest to, że realizując prace na rzecz Grupy LOTOS możemy dobrze wykorzystać także  potencjał naszych byłych pracowników z oddziałów południowych, którzy pracują teraz w spółkach REM Serwis w Jaśle  i w Czechowicach.  

EFRA to kluczowy projekt dla LOTOSU i dlatego musimy bazować na pracy najbardziej kompetentnych wykonawców, którzy znają specyfikę rafinerii i mają doskonale opanowaną znajomość stosowanych tutaj rozwiązań, szczególnie, że wykonywane prace będą odbywały się na pracujących instalacjach – podkreśla Andrzej Małczyński, dyrektor ds. Sprzedaży LOTOS Serwis.

Prace modernizacyjne mają zakończyć się  we wrześniu tego roku.

Robert Stępniak

LOTOS Serwis dla EFRY – szczegóły na filmie: