Man

Ponad 150 strażaków wyposażonych w pompy wysokiej wydajności i działka pianowe, 36 pojazdów gaśniczych oraz specjalnych – bierze udział dziś w ćwiczeniach pożarowych na terenie Bazy Magazynowej PERN w Adamowie. Symulowana sytuacja zakłada pożar zbiornika z ropą naftową o pojemności 100 tys. m. sześc.

Na miejsce ćwiczeń skierowani zostali ratownicy z Zakładowych Straży Pożarnych: PERN, PKN Orlen i Lotos wyposażeni w wysokospecjalistyczny sprzęt (pompy wysokiej wydajności oraz działka pianowe) przeznaczony do gaszenia substancji ropopochodnych, oraz jednostki PSP z województwa podlaskiego i sąsiednich. Ok. 15. planowane jest przygotowanie do działań, a następnie podanie środków gaśniczych o wydajności 60 tys. litrów na minutę w ramach ćwiczebnej akcji gaśniczej. Uzyskanie takich parametrów jest możliwe wyłącznie dzięki użyciu sprzętu znajdującego się w dyspozycji jednostek specjalistycznych Zakładowych Straży Pożarnych PERN, PKN Orlen i Lotos, które posiadają pompy o wydajności 25 tys l/min i działka o parametrach ponad 22 tys. l/m.
Celem ćwiczeń jest sprawdzenie skuteczności działań ratowników przy gaszenia pożaru zbiornika z ropą naftową. Baza PERN w Adamowie jest zakwalifikowana – zgodnie z zapisami prawa ochrony środowiska – jako „zakład dużego ryzyka powstania poważnej awarii przemysłowej” – i jako taka ma obowiązek cyklicznego (raz na trzy lata) sprawdzenia planu ratowniczego.
Organizatorem ćwiczeń jest PERN „Przyjaźń”, Komenda Wojewódzka PSP w Białymstoku, oraz Komenda Powiatowa PSP w Siemiatyczach.