Uczestniczyliśmy w konferencji Klastra Technologii Wodorowych i Czystych Technologii Węglowych, która odbyła się wczoraj w .

Biokomponenty nowej generacji – Grupa LOTOS wraz z Instytutem Nafty i Gazu przeprowadziła w połowie października test współuwodornienia, czyli wspólnego przerobu frakcji oleju napędowego z olejem roślinnym.