303766_r0_620[1]

 

Trwa rekrutacja i szkolenie pracowników, którzy obsługiwać będą instalacje projektu EFRA – poinformowała Grupa Lotos. We wrześniu 2015 r. rozpoczęło się szkolenie 16 pracowników spółki Lotos Asfalt, którzy pracowali na instalacjach asfaltowych w Jaśle (7 osób) oraz w Gdańsku. Za trzy lata będą oni obsługiwać nowe instalacje. W styczniu 2016 r. przyjęto 9 pierwszych osób z rekrutacji zewnętrznej – absolwentów uczelni technicznych i techników. W I kwartale 2016 r. planowane jest zatrudnienie jeszcze ok. 20 osób. Naukę pracy w charakterze aparatowego rozpoczęły też trzy osoby ze spółki Lotos Oil w Gdańsku.

Pracownicy zatrudnieni we wrześniu to ludzie w wieku od trzydziestu kilku do pięćdziesięciu lat. Wcześniej byli aparatowymi na instalacjach asfaltowych. Są nadal pracownikami spółki Lotos Asfalt, do której należeć będą główne instalacje projektu EFRA, ale oddelegowanymi do Grupy Lotos.  Pracownicy z Jasła zostali przez Lotos Asfalt objęci programem adaptacyjnym, w ramach którego pracodawca udziela im finansowego wsparcia na zagospodarowanie w nowym miejscu zamieszkania.

Przyszli aparatowi nowych instalacji trafiają do różnych zakładów produkcyjnych gdańskiej rafinerii i zostają dołączeni do brygad, w których uczą się obsługi instalacji.

– Szkolenie tych pracowników przebiega tak samo, jak aparatowych Grupy Lotos – mówi Andrzej Baumgart, kierownik Zespołu ds. Szkoleń Operacyjnych (OPS) w Grupie Lotos. – Uczą się instalacji przez pół roku, po czym muszą zdać egzamin stanowiskowy. A następnie zaczną naukę kolejnej instalacji.

Po zdaniu egzaminu ich status się zmieni. Będą już wtedy na tej instalacji samodzielnymi aparatowymi. Ponadto, co miesiąc odbywa się weryfikacja ich postępów, polegająca na rozmowach kwalifikacyjnych oraz testach. Pisemne sprawozdanie z tych spotkań trafia do przyszłego kierownika Zakładu EFRA.

Po dwuletnim szkoleniu aparatowi przejdą do Zakładu EFRA. Będą już brać udział w rozruchu nowo zbudowanych instalacji.

– Przyszła obsługa instalacji projektu EFRA będzie składać się zarówno z nowych pracowników, których szkolenie się rozpoczęło, jak i z doświadczonych mistrzów, aparatowych i sterowniczych, którzy przeniosą się z zakładów Grupy Lotos do obsługi instalacji należących do Lotos Asfalt – mówi Mariusz Hołowacz, kierownik Zakładu EFRA w Budowie. – Będzie to bardzo korzystny kompromis doświadczenia ze świeżością spojrzenia i nieszablonowym podejściem.