Trzy Griffiny trafiły do Orlen KolTrans, dwa do wzięcia Zarząd spółki NEWAG poinformował o zawarciu w dniu dzisiejszym przez spółkę zależną NEWAG Lease umowy z ING Lease, na podstawie której nabyła ona 5 lokomotyw elektrycznych Griffin. Zarząd spółki NEWAG poinformował o zawarciu w dniu dzisiejszym przez spółkę zależną NEWAG Lease umowy z ING Lease, na podstawie której nabyła ona 5 lokomotyw elektrycznych Griffin. Cena sprzedaży Lokomotyw przez ING na rzecz NEWAG Lease wynosi 56.200.000,00 PLN netto i tym samym jest równa cenie, za jaką ING nabyła Lokomotywy w grudniu 2017 roku. Zgodnie z porozumieniem nabycie lokomotyw doprowadziło do rozwiązania umów ich leasingu zwrotnego. W komunikacie czytamy, że nabycie Lokomotyw przez NEWAG Lease wynika z roli, jaką spółka ta pełni w strukturze grupy kapitałowej NEWAG i umożliwia jej rozbudowę posiadanego parku pojazdów szynowych w celu ich odpłatnego udostępniania przewoźnikom. W związku z powyższym 3 lokomotywy zostaną oddane Orlen KolTrans w dzierżawę na okres 2 lat począwszy od 2 lutego 2018 r. z opcją przedłużenia na podstawie umowy dzierżawy zawartej w dniu dzisiejszym z Orlen KolTrans sp. z o.o. Czynsz oraz pozostałe warunki dzierżawy ustalono na warunkach rynkowych. Obecnie prowadzone są rozmowy z podmiotami działającymi na rynku przewozów towarowych i pasażerskich zainteresowanymi dzierżawą pozostałych dwóch nabytych przez NEWAG Lease lokomotyw. Spółka ocenia, iż w najbliższym czasie wszystkie elektrowozy zostaną oddane do odpłatnego korzystania klientom. Zawarcie ww. umów nastąpiło w związku z rozwiązaniem przez spółkę umów dzierżawy zawartych z Lotos Kolej sp. z o.o., z powodu nieprzystąpienia do odbioru lokomotyw pomimo kilkukrotnych wezwań do odbioru. Uniemożliwiało to spółce czerpanie pożytków z tytułu dzierżawy, które w części przeznaczone były na spłatę rat leasingowych należnych ING. Wobec powyższego zdecydowano się na rozwiązanie umów dzierżawy oraz powierzenie spółce zależnej – NEWAG Lease odkupu od ING lokomotyw w celu ich przekazania do opłatnego korzystania innym podmiotom.

Czytaj więcej: http://m.inforail.pl/trzy-griffiny-trafily-do-orlen-koltrans-dwa-do-wziecia-_more_102345.html