Górnicy z kopalni „Krupiński” z Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA uczestniczący w masówkach w dniu 7 grudnia 2016 roku sprzeciwiają się planowanemu przeniesieniu zakładu do Spółki Restrukturyzacji Kopalń SA (SRK) i popierają pozostawienie kopalni w strukturach JSW.Dnia 9 grudnia 2016r. w kopalni „Makoszowy” rozpoczęło się referendum, w którym górnicy mają się odpowiedzieć czy chcą w dalszym ciągu bronić swojego zakładu pracy.Dzień wcześniej odbyły się również masówki w tej kopalni.http://www.kadra.org.pl/masowki-i-referenda-na-kopalni-krupinski-i-makoszowy/