me_nadzor_02-2016

Sejmowa komisja skarbu i energii przyjęła z poprawkami poselski projekt nowelizacji ustawy o działach administracji rządowej, której celem jest przeniesienie nadzoru nad energetyką.

Pierwotny poselski projekt ustawy przekazywał nadzór właścicielski nad spółkami energetycznymi (Enea, Tauron, PGE i Energa) jak również kilku nieprzeniesionymi dotychczas spółkami górniczymi, w tym Węglokoksem i Węglozbytem.w ręce Ministra Energii.

Zgłoszona wczoraj i przyjęta poprawka dodaje do tego wykazu także PKN Orlen, Lotos, PGNiG oraz Naftoport.

Nie wiadomo na razie któremu z wiceministrów w tym resorcie będą podlegały te spółki.

Wyłączona z nadzoru Ministra Energii ma być tylko Bogdanka. Intencja pozostawienia tej spółki w resorcie skarbu nie jest jasna – ustawa mówi bowiem także o przeniesieniu do Ministra Energii wszystkich spółek zależnych przenoszonych do resortu energii firm. Bogdanka jest od ub. r. de facto spółką zależną Enei.

http://wysokienapiecie.pl/prawo-energetyczne/1277-spolki-paliwowe-takze-pod-nadzor-resortu-energii

Więcej o tym tutaj: Nadzór nad energetyką i WUG do Ministra Energii