Dnia 6 kwietnia 2016 roku w siedzibie Arcybiskupa Gdańskiego odbyła się uroczystość wręczenia Medalu 25 lecia naszej organizacji oraz 40 lecia produkcji w rafinerii Grupy LOTOS w Gdańsku.

SLG 70

Nie przypadkowo pierwszy wręczony Medal został na ręce właśnie abpa Leszka Sławoja Głodź, gdyż było to już chyba czwarte spotkanie od dnia 26 maja 2009 roku, gdy pierwsze spotkania miało miejsce w siedzibie Grupy LOTOS.

Medal SLG

Spotkanie trwało ponad godzinę podczas którego przewodniczący ZZIT GL Andrzej Trzciński i wiceprzewodniczący ZZIT GL Grzegorz Szade wraz z przewodniczącym MZZ Pracowników Ruchu Ciągłego Grupy LOTOS  Kazimierzem Trębaczem i pełnomocnikiem ds Przedstawicielstwa Pracowniczego w Grupie LOTOS dr Pawłem Pettke przedstawili zagrożenia dla funkcjonowania firmy w związku z zapowiedzią przerwania bieżącej kadencji władz firmy. Istotne jest to, że te związki zawodowe są jedynymi spełniającymi wymóg reprezentatywności w rozumieniu Kodeksu Pracy.

Zostało podkreślone, że  realizacja dotychczasowej strategii firmy zapewniała stabilne warunki pracy ponad 5000 pracowników.

Kodeks SLG

Dalsze plany rozwojowe gwarantowały znaczną poprawę efektywności firmy, a wszelkie zmiany zagrażają wiarygodności nie tylko przed kontraktorami, ale również konsorcjum bankowym.

Zostały poruszone również zagadnienia dobrych praktyk w zakresie wpływu na otoczenie naszej firmy na Pomorzu. Zgłoszone zostały też postulaty z czerwca 2015 roku kierowane do Ministra Skarbu Państwa przedstawione na spotkaniu 17 marca br z władzami Rady Nadzorczej.

Metropolita dokonał oceny funkcjonowania firmy w kontekście spotkań z pracownikami na stanowiskach pracy m.in. na platformach wydobywczych, a także ocenił wizerunek firmy jako społecznie odpowiedzialnej. To było m.in. podstawą przekazań serdecznych życzeń dla Pawła Olechnowicza.

Medale SLG

Podsumowując abp Sławoj Leszek Głódź wręczył gościom Medale Jubileuszu 25 lecia Sakry Biskupiej i potwierdził dalsze dobre relacje przedstawicieli pracowników LOTOS i władz Metropolii Gdańskiej.

W ten sposób obecnie formalnie rozpoczęliśmy obchody naszego Jubileuszu, które będą kontynuowane w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku dnia 15 kwietnia 2016r.

Już w najbliższym czasie Medale otrzymają kolejny wyróżnieni, a wśród nich członkowie naszej organizacji oraz osoby spoza ZZIT GL zasłużeni dla firmy i ruchu związkowego.