Stanisław Walendziak

Z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci wieloletniego pracownika naszego przedsiębiorstwa, Stanisława Walendziaka.

Stanisław Walendziak przyjechał do Gdańska z Włocławka jesienią 1971 roku i został zatrudniony jako geodeta w nowo powołanym Biurze Generalnego Realizatora Inwestycji. Na początku zajął się określeniem zasięgu terenów niezbędnych dla potrzeb budowy rafinerii, a później koordynowaniem prac geodezyjnych w czasie trwania budowy. Jego zadaniem było również gromadzenie dokumentacji geodezyjnej z tych prac, która posłużyła do powstania szczegółowej mapy nowo wybudowanej Rafinerii.

Po likwidacji Biura GRI został zatrudniony w Biurze Projektów Bipronaft, później Biproraf skąd w 1994 roku przeszedł do Pionu przygotowania inwestycji w Rafinerii Gdańskiej. Jego zadaniem było stworzenie Zespołu Planu Generalnego, który miał nadzorować prace geodezyjne i kartograficzne związane z budową instalacji nowego Reformingu katalitycznego CCR.

W następnych latach uczestniczył w kolejnym procesie rozwojowym rafinerii, m.in. zwiększającym przerób ropy do 4.5 mln ton, po zakończeniu którego w 2000 roku przeszedł na zasłużoną emeryturę.

Zawsze żywo zainteresowany ludźmi, z którymi miał okazję współpracować, bieżącym funkcjonowaniem i rozwojem przedsiębiorstwa, aktywny w kole emerytów i rencistów. Zawsze też pamiętający o szczególnych datach i rocznicach związanych ze swoimi współpracownikami.  

Człowiek wielkiego serca, wesoły, wszystkim życzliwy i bardzo lubiany, który pozostawił po sobie same dobre wspomnienia. Rozmowy i przebywanie z Nim były zawsze związane z optymizmem. Panie Stasiu, bardzo nam będzie Pana brakowało.

Msza pogrzebowa odbędzie się w sobotę 10.10. o godz. 13:00 w Kościele p.w. Wszystkich Świętych we Włocławku na Placu Wolności 6. 
Pogrzeb rozpocznie się o godz.14:00 na cmentarzu komunalnym we Włocławku.

Sławomir Tanan
Zespół Planu Generalnego GLSA