Migracje w półrocze 2015

Azylanci 2012 oraz 2014

Można analizować „zagrożenia” nie tylko dla Europy! – trzeba tylko kliknąć w dany obrazek, aby czytelność była właściwa!