a-formela

W związku ze odwołaniem ze stanowiska Ministra Skarbu Dawida Jackiewicza media donoszą o niepewnym losie obecnego Zarządu Grupy LOTOS S.A..

Jesteśmy jako firma w bardzo ważnym okresie realizacji miliardowych innowacyjnych inwestycji, takich jak obecny projekt EFRA.

Spółka posiada też plany związane z realizacją kolejnych projektów rozwojowych m.in. z możliwością wykorzystania środków z Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, Planu Junckera. Zdaniem związków zawodowych Grupy LOTOS gwarantem utrzymania warunków i źródeł finansowania wskazanych projektów oraz warunkiem podstawowym dla bezpiecznej przyszłości każdego pracownika jest stabilność i kompetencja kadry zarządzającej Spółki.

Takie stanowisko będzie przedstawiane publicznie oraz bezpośrednio odpowiednim władzom.

fot. Arkadiusz Formela