Minister energii Krzysztof Tchórzewski i wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski podczas spotkania w siedzibie PZZ „KADRA” w Katowicach w dniu 24 sierpnia 2016 roku odpowiadali na pytania członków Sekcji Węgla Kamiennego. Spotkanie z kierownictwem Ministerstwa Energii odbyło się z inicjatywy Dariusza Trzcionki – Przewodniczącego PZZ „KADRA” – ze względu na liczne pytania przewodniczących związków zawodowych „KADRA” w sprawie kształtu restrukturyzacji branży węgla kamiennego w Polsce.

Pan Krzysztof Tchórzewski – Minister Energii zdał szczegółową relację z aktualnych prac resortu podkreślając, że w momencie objęcia Urzędu zastał sytuację gdy wiele ustaw dotyczących funkcjonowania górnictwa węgla kamiennego nie było przygotowanych. Z tego powodu w pierwszych miesiącach sprawowania funkcji w Ministerstwie Energii zajmowano się najważniejszymi sprawami, szczególnie dotyczącymi zabezpieczeń dla górników, np. urlopami górniczymi. Minister podkreślił, że zastał też sytuację gdy Kompania Węglowa S.A. była przygotowywana do upadłości, ale mimo tego podjął to wyzwanie i skutecznie zakończono działania na rzecz powstania Polskiej Grupy Górniczej (PGG). Węglokoks i Silesia przy powstawaniu PGG wniosły potrzebne środki finansowe. Wsparcie udzielone na potrzeby restrukturyzacji udzielane jest aby na zero spiąć wyniki nowej Spółki w 2017 roku, co wynika bezpośrednio z biznes planu. W tej sprawie są dobre rokowania, lecz czeka nas trudny 2017 rok. Minister dodał, że branża górnicza nie odczuwa obecnie skoku cen węgla (ARA) gdyż jest on sprzedawany na co najmniej 3 miesiące do przodu. W spółkach energetycznych jest obecne oczekiwanie utrzymania stawek cen zawartych na wcześniejszych kontraktach na dostawy.

Minister Krzysztof Tchórzewski wypowiadał się również w sprawie kopalni Sośnica gdzie podjęto decyzję i ryzyko dalszego wykorzystania ścian, lecz wiele wskazuje, że utrzyma się trudna sytuacja zakładu. Minister omówił również sprawę sytuacji w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. oraz podejmowane działania w sprawie ugody z wierzycielami, zabezpieczeniem kredytów i pozyskaniem środków na restrukturyzację. W kontekście działalności KHW S.A. Minister zwrócił uwagę na dylematy wobec tej Spółki. KHW S.A. na starcie najpierw przedstawiano w dobrej sytuacji, ale teraz już wiemy, że audyt Spółki był potrzebny znacznie wcześniej, gdyż potwierdzone zadłużenie publiczno – prawne jest 2,5 krotnie większe w przeliczeniu na jednostkę węgla w porównaniu np. do KW SA. Minister ocenił również sytuację Spółek górniczych, które zbliżają się do ich bezpiecznej granicy możliwości obsługi zadłużenia.

1

Przewodniczący Dariusz Trzcionka prowadząc dyskusję z kierownictwem Ministerstwa Energii podkreślił, że obecna sytuacja w branży wygląda tragicznie i nie jesteśmy zadowoleni z prowadzonej restrukturyzacji, gdyż jako związki zawodowe uważaliśmy, że należy połączyć górnictwo z energetyką. Mamy świadomość zagrożeń zatrzymania robót górniczych ze względu na braki inwestycji. Zaniechanie robót górniczych może być bezpośrednią przyczyną likwidacji kopalni. Jako związki zawodowe jesteśmy zdziwieni też sytuacją pozostawienia zarówno SRK, jak i Kompani Węglowej. Obydwie Spółki obecnie wykonują te same zadania i z tego powodu pytamy o zasadność utrzymywania 2 Zarządów i Rad Nadzorczych. W tych 2 spółkach są też obecnie 2 systemy dla emerytów, które dzielą dawnych pracowników na 2 kategorie, co uważamy za niepotrzebne. Zaniepokojeni jesteśmy sytuacją w JSW w kopalni Krupiński gdzie pozostawiono do wydobycia bardzo wartościowe złoża typu Hard, a załoga postrzega obecną sytuację jako przygotowywanie tej kopalni dla kogoś.

Przewodniczący Dariusz Trzcionka podkreślił, że PZZ „KADRA” wskazywało wielokrotnie na liczne obciążenia publiczno – prawne górnictwa węgla kamiennego i niestety w tej sprawie nie podejmuje się żadnych działań, a nawet przygotowywane są nowe obciążenia, np. w propozycji Prawa Wodnego. Sprawę szczegółowo omówił Wiceprzewodniczący Krzysztof Stefanek podkreślając, że sektor sobie z nimi nie poradzi, co potwierdzają nasze analizy i opinie zebrane od naszych kolegów z zakładów górniczych. Nowe prawo wodne spowoduje, że obecnie te koszty funkcjonowania kopalń wzrosną 2,5 krotnie, tylko gdy będziemy odprowadzać ścieki wodne. Wyższe koszty na pewno odbiją się niekorzystnie na sytuacji przedsiębiorstw górniczych. Sprawę skomentował również Przewodniczący Dariusz Trzcionka, który stwierdził, że zakłady górnicze będą obciążane również za odprowadzanie czystej wody. Szczegółowe stanowisko PZZ „KADRA” w sprawie prawa wodnego – do pobrania.

DSC_0486

W odpowiedzi na stawiane pytania wiceminister Grzegorz Tobiszowski poprosił o przekazanie do niego uwag, opinii PZZ „KADRA” wraz z sugestiami. Podkreślił też, że do czasu gdy prowadzone są prace nad ustawą przez rząd, to możliwe będą w niej zmiany. W przedmiotowej sprawie oczekiwane jest również stanowisko Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach. Minister Grzegorz Tobiszowski zwrócił dodatkowo uwagę przewodniczących związków zawodowych na znaczenie i wielkość obecnie kierowanych środków do SRK oraz wyraził zaniepokojenie tworzeniem atmosfery strachu wśród górników na Śląsku.

DSC_0492

Minister Krzysztof Tchórzewski odpowiadając na pytania zauważył, że to on wprowadził w 2007 roku do Tauronu 2 kopalnie. Według niego to co było możliwe w tamtym czasie jest obecnie trudne do zrealizowania ze względu na przeprowadzoną prywatyzację energetyki i obecne możliwości właścicielskie rządu RP. Pan Minister stwierdził, że jako poseł sprzeciwiał się aby wszystkie Spółki energetyczne zostały sprywatyzowane i aby były notowane na giełdzie, a obecny rząd ma tym samym ograniczone pole manewru podejmowania decyzji. W odpowiedzi na pytania o zobowiązania publiczno-prawne, to rząd nie ma możliwości zdjęcia np. PFRONu z kopalń gdyż będzie to niedozwolona pomoc publiczna. Według niego sytuacja branży jest trudna, ale nie jest tragiczna. Minister odniósł się w tym kontekście do sytuacji w każdej ze Spółek.

DSC_0504

Panowie ministrowie odpowiadali również na pytania członków Sekcji Węgla Kamiennego: Krzysztofa Stanisławskiego (z PGG), Marka Płocharskiego i Andrzeja Józefczyka (z JSW), Krzysztofa Stefanka i Jana Palika (z KHW) oraz Witolda Ptaka (z KWK Makoszowy).

W czasie posiedzenia Sekcji Węgla Kamiennego poprzedzającego wizytę omówione zostały sprawy działalności Spółki Restrukturyzacji Kopalń po 2018 roku, zasadność dalszego funkcjonowania Kompanii Węglowej S.A., sytuację zamykania kopalń, a także problem importu węgla. Sekcja Węgla Kamiennego przedyskutowała również problemy i sytuację na KWK „Makoszowy”, KWK „Krupiński” i sytuację pracowników Ruchu „Śląsk”.