marza

Wielkość prezentowanej marży modelowej jest przybliżona, nie zaś tożsama z rzeczywistą wielkością marży rafineryjnej uzyskiwanej w rafinerii Grupy LOTOS S.A.

Modelowa marża rafineryjna (USD/bbl)

4 kw 2013 1 kw 2014 2 kw 2014 3 kw 2014 4 kw 2014 1 kw 2015 2 kw 2015 3 kw 2015 4 kw 2015 1 kw 2016 2 kw 2016 3 kw 2016
5,48 5,05  4,97 6,97 7,32 9,38 8,08 7,41 6,21 6,51 6,49 6,01

 

Modelowa marża rafineryjna za 2016 rok (USD/bbl)

sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru
7,25  6,12  6,17  6,07  6,23 7,09  5,27  5,55 7,31  8,86


Modelowa marża rafineryjna za 2015 rok (USD/bbl)

sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru
8,77 8,99 10,32  7,87  7,49  8,73  6,79  8,51  7,08  5,85  8,60  4,45

Modelowa marża rafineryjna za 2014 rok (USD/bbl)

sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru
5,25 5,52  4,29  6,40  4,09  4,44  6,14  6,87  7,86  6,87  8,29  6,83


Modelowa marża rafineryjna za 2013 rok (USD/bbl)

sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru
5,82 8,30 7,95 7,33 4,97 5,70 4,48 3,91 4,54 5,55 5,24 5,68

 

Modelowa marża rafineryjna przedstawia zyskowność rafinerii opartą na notowaniach rynku NWE publikowanych przez Thomson Reuters, przy uwzględnieniu agregacji grup produktowych do ogólnie dostępnych indeksów cenowych, na których bazuje większość sprzedaży Spółki.

Marża modelowa obliczana jest dla struktury uzysków wynikającej z uśrednionego scenariusza (z pominięciem sezonowości rocznej) typowej pracy rafinerii Grupy LOTOS S.A.Założono przerób roczny wynikający z 95% wykorzystania mocy wytwórczych instalacji destylacyjnych oraz, że całość wsadu stanowi ropa typu Ural, której wartość ustalana jest jako suma notowania Dtd Brent i spreadu Ural – Brent.

Do kalkulacji marży przyjęto poniższą strukturę uzysków, której przypisano następujące indeksy cenowe:

  • 14,14% benzyna (PRM UNL 10 ppm ARA)
  • 4,24% benzyna surowa (Naphtha CIF NWE)
  • 4,53% LPG (50% Propan FOB NWE, 50% Butan FOB NWE)
  • 49,57% diesel (ULSD 10 ppm CIF NWE)
  • 5,34% paliwo lotnicze (Jet CIF NWE)
  • 18,11% ciężki olej opałowy (HFO 3,5%S ARA )
  • 4,07 % stanowi zużycie własne rafinerii.

Kalkulację marży pomniejszamy o szacowany modelowy koszt zużycia gazu ziemnego na przerobioną modelową baryłkę ropy naftowej – obliczany jako iloczyn współczynnika 0,075 oraz notowań indeksu gazu ziemnego z rynku dnia następnego (RDNg) na Towarowej Giełdzie Energii (indeks TGEgasDA) przeliczonego na koszt w USD za MWh (dla danych od początku 2016 roku).

fot. Łukasz Unterschuetz

Udostępnij