Pielgrzymka 53

 

 

 

 

 

 

Blisko 5 tysięcy górników i ich bliskich wzięło udział w dorocznej pielgrzymce na Jasną Górę, która odbywa się tuż przed Barbórką.

W pielgrzymce, zakończonej 20 listopada, nie mogło zabraknąć morskich górników z LOTOS Petrobalticu, którzy przybyli do Częstochowy ze sztandarem spółki.

W drodze na Jasną Górę górnikom towarzyszyło 38 pocztów sztandarowych oraz górnicza orkiestra dęta „Bytom”.

Pielgrzymka22

Organizatorem wyjazdu z Gdańska była jak co roku zakładowa organizacja NSZZ „Solidarność”. – Nasza grupa liczyła 37 osób i to nie tylko z LOTOS Petrobalticu, ale także z innych spółek Grupy Kapitałowej LOTOS – podkreśla Janusz Bażak z Biura Bezpieczeństwa, organizator pielgrzymki.

I przypomina, że było to już 26 spotkanie braci górniczej z całego kraju na Jasnej Górze.

I dziesiąte, w którym wzięli udział górnicy morscy.

Tradycyjnie, jak od wielu lat, pielgrzymom z LOTOS Petrobalticu towarzyszył kapelan górników morskich ksiądz prałat Andrzej Paździutko – proboszcz parafii pw. NMP Królowej Różańca Świętego na Przymorzu.

Pielgrzymka32

Pielgrzymka rozpoczęła się nieopodal Jasnej Góry, przy kościele pw. św. Barbary, patronki górników. Następnie pielgrzymi wyruszyli do jasnogórskiego sanktuarium. Przy pomniku Prymasa Tysiąclecia delegacje górników złożyły kwiaty. Mszy św. odprawionej w południe przed obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej przewodniczył bp Andrzej Siemieniewski, biskup pomocniczy archidiecezji wrocławskiej. Eucharystię koncelebrowali m.in.: ks. prał. Jan Żak, kapelan górników węgla brunatnego; ks. prał. Andrzej Paździutko, kapelan górników wydobywających ropę naftową; ks. prał. Grzegorz Dymek, kapelan górników rud cynku i ołowiu; ks. Dariusz Pietraś, kapelan Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność przy KWK Bobrek-Centrum, oraz o. Ludwik Kurowski, kapelan kopalni soli w Wieliczce.

Podczas liturgii mszy świętej delegacje górników złożyły dary. LOTOS Petrobaltic przekazał próbkę ropy ze złoża B8 oraz replikę lampy Łukasiewicza.

W uroczystościach uczestniczył m.in. Grzegorz Tobiszowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Energii, Pełnomocnik Rządu ds. restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego.

Na trasie naszej pielgrzymki znalazł się także Wrocław – wspomina Ewa Siwak, specjalista z Działu Płac Grupy LOTOS. – Podczas każdego z wyjazdów, przy okazji pielgrzymki staramy się odwiedzić wyjątkowe miejsca i poznać kawałek Polski i historii naszego kraju. We Wrocławiu obejrzeliśmy Ostrów Tumski, Panoramę Racławicką i Rynek. Szliśmy także szlakiem wrocławskich krasnali. W drodze do Częstochowy odwiedziliśmy jeszcze międzynarodowe sanktuarium na Górze Św. Anny.

Pielgrzymka42

***

Z okazji dorocznych obchodów Dnia Górnika serdecznie zapraszamy
wszystkich pracowników Grupy Kapitałowej LOTOS
do udziału w uroczystej, barbórkowej Mszy Świętej
w intencji górników morskich i ich rodzin, polskiego górnictwa i bezpiecznej pracy.

Msza będzie celebrowana 4 grudnia 2016 roku o godz. 11.00
w kościele pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Różańca Świętego,
plac NMP 1, Gdańsk-Przymorze.

Z górniczym Szczęść Boże

  Pielgrzymka 53

Agnieszka Kmiecik