Jak powiedział dziennikowi Mikołaj Budzanowski, wiceminister skarbu, odpowiedzialny w resorcie m.in. za sektor naftowy, na spotkaniu ma zostać wybrany sposób finansowania strategii poszukiwawczo-wydobywczej oraz sposób wyboru partnera dla spółki. Jego zdaniem, ogłoszona w 2008 r. strategia musi być realizowana bez zbędnych opóźnień. Partner jest niezbędny spółce do sfinansowania planów wydobywczych.