logo_fzz1

Warszawa, dnia 29 września 2016 r.

L.dz. FZZ VIII 743/29/09/2016

Szanowny Pan Mateusz Morawiecki

WICEPREMIER MINISTER FINANSÓW

OPINIA DO PROJEKTU USTAWY O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH SŁUŻĄCYCH REALIZACJI USTAWY BUDŻETOWEJ NA ROK 2017 (PROJEKT Z DNIA 07.09.2016 R.).

W nawiązaniu do projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 (dalej jako ,,ustawa”) z dnia 07 września 2016 r., działając w imieniu Forum Związków Zawodowych, oceniam przedstawiony projekt negatywnie.

Szczególnie krytycznie odnosimy się do zapisów art. 1, 2, 6, 7 i 12 projektu ustawy, dotyczących , co powoduje, że pomimo systematycznego wzrostu wynagrodzeń w gospodarce narodowej oraz wzrostu produktu krajowego brutto, możliwości wsparcia socjalnego dla najbardziej potrzebujących nie tylko nie ulegają poprawie, ale wręcz są ograniczane. Ponadto pozostałe rozwiązania, które ograniczają możliwości realizacji świadczeń dla szczególnie potrzebujących (np. z pomocy społecznej) także ocenić należy negatywnie.

Z poważaniem

Dorota Gardias

PRZEWODNICZĄCA FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH

W pdf:1029873viii-743-opinia-do-ustawy-budz%cc%87etowej