W sobotę 18 lipca 2020 r o godz 6 zmarł Andrzej Kiel przewodniczący największej organizacji związkowej w Grupie Lotos S.A. czyli Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego.

Pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Ogólnokrajowego Zrzeszenia Związków Zawodowych Pracowników Ruchu Ciągłego oraz był przez kilka kadencji aktywny na szczeblu krajowym Forum Związków Zawodowych jako członek Komisji Rewizyjnej.

Pracował przez wiele lat na instalacji 1200 w Zakładzie Olejowym rafinerii Lotos. Od kilku lat chorował i teraz przegrał walkę z nowotworem. Jeszcze w marcu aktywnie uczestniczył w negocjacjach płacowych oraz rokowaniach zmian ZUZP.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w środę 22 lipca. 

Msza Święta rozpocznie się o godzinie 13:00 w Bazylice Św. Brygidy. Pogrzeb odbędzie się na cmentarzu Łostowickim o godzinie 15:00.

Na cmentarzu nie będzie modlitwy, kondukt wyruszy spod bramy głównej cmentarza.

Wszyscy, którzy chcieliby po raz ostatni pożegnać Andrzeja, mogą skorzystać z autobusu podstawionego pod siedzibą Grupy LOTOS CA1 o godzinie 13:30 – wyjazd na cmentarz odbędzie się o 14:00.

Cześć Jego pamięci…