Bezrobocie 2016

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w lipcu 2016 r. wzrosło o 4,8% r/r, zaś zatrudnienie w przedsiębiorstwach zwiększyło się o 3,2% r/r, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

W ujęciu miesięcznym, przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 0,9% i wyniosło 4 291,85 zł.

Natomiast zatrudnienie w przedsiębiorstwach w ujęciu miesięcznym wzrosło o 0,2% i wyniosło  5 761,7 tys. osób, podano w komunikacie.

Jedenastu ankietowanych przez ISBnews analityków spodziewało się, że wzrost zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw wyniósł 3,1% r/r w lipcu (wobec wzrostu o 3,1% r/r w czerwcu br.).

Według nich, wynagrodzenia w tym sektorze w lipcu zwiększyły się o 3,7-4,8% r/r, przy średniej na poziomie 4,3% r/r (wobec 5,3% wzrostu w czerwcu br.).

Płace w firmach wzrosły o 4,8% r/r, zatrudnienie – o 3,2% w lipcu

Warszawa, 17.08.2016 (ISBnews) –